Under andra kvartalet, som sträcker sig från 1 augusti till 31 oktober, har Clas Ohlson ( STO:CLAS-B ) upplevt en anmärkningsvärd försäljningsökning på 9 procent, vilket motsvarar 2 460 miljoner kronor. Denna ökning inkluderar en organisk tillväxt på 10 procent och en lika stor ökning i jämförbara enheter. Ännu mer imponerande är tillväxten i onlineförsäljningen, som steg med 15 procent till 297 miljoner kronor. Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, nådde 277 miljoner kronor, en markant förbättring från föregående år. Rörelsemarginalen har också förbättrats betydligt, från 5 procent till 10 procent. Aktien steg med mer än 10 % på rapporten och handlades över 145 kronor på förmiddagen.

De flesta parametrar pekar uppåt

När vi ser på de första sex månaderna av räkenskapsåret, det vill säga från 1 maj till 31 oktober, fortsätter trenden med en ökning i försäljningen på 8 procent till 4 653 miljoner kronor. Här ser vi också en organisk tillväxt på 9 procent. Onlineförsäljningen under denna period har ökat med 12 procent till 550 miljoner kronor. Rörelseresultatet under denna period, återigen exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 431 miljoner kronor, och rörelsemarginalen noterades till 4,9 procent.

Viktigt förvärv för Clas Ohlson

Efter rapportperiodens slut, den 8 november, slutfördes ett viktigt förvärv där företaget köpte 91 procent av aktierna i Spares Europe AB, ett framstående företag inom reservdelar och tillbehör för elektronikprodukter samt batterier. Detta förvärv är en tydlig indikation på företagets ambition att växa och diversifiera sin verksamhet. Försäljningen i november, exklusive den förvärvade Spares-koncernen, ökade med 4 procent till 1 130 miljoner kronor. Detta är en organisk ökning på 7 procent och en ökning på 6 procent i jämförbara enheter. Onlineförsäljningen under samma månad, exklusive Spares-koncernen, ökade också betydligt med 12 procent.

VD-kommentarer

VD Kristofer Tonström kommenterar andra kvartalet 2023/24 med att i en osäker omvärld är det viktigare än någonsin att behålla fokus på sådant företaget kan påverka. Med ett relevant sortiment, rätt pris och ett stort engagemang för att hjälpa kunderna har en organisk försäljningsökning om tio procent uppnåtts under årets andra kvartal. Trots kostnadsinflation och en svag svensk krona, har företaget lyckats förbättra sin lönsamhet jämfört med föregående år.

Företaget har sett en god efterfrågan på praktiska produkter för hemmafixet och har lyckats skapa rätt erbjudanden. Trenden med tillväxt inom samtliga prioriterade produktkategorier fortsatte under det andra kvartalet. Kunderna har uppskattat höstens stora flöde av produktnyheter och tillsammans med en hög servicegrad i butik och online har detta bidragit till att kundnöjdheten ökat från redan höga nivåer.

Sammanfattningsvis ser företaget att arbetet med sortimentet, e-handeln och fler butiker på attraktiva lägen går åt rätt håll. För att möjliggöra tillväxtinitiativen och ett långsiktigt starkare företag fortgår även arbetet med att förenkla arbetssätt och reducera kostnader.