Cirkulära ekonomin – många fler köper begagnat än för fem år sedan

Cirkulära ekonomin. Svenska konsumenter visar en ökad benägenhet att handla begagnade produkter, där enligt en undersökning från Kantar på uppdrag av Swappie, marknadsledande inom köp och försäljning av renoverade iPhones, hela 60 % påstår sig köpa begagnad elektronik, följt av möbler (58 %) och kläder (52 %).

Trenden för begagnade produkter fortsätter att växa i Sverige, och en färsk undersökning genomförd av Kantar och Swappie visar att 46 % av svenska konsumenter handlar mer begagnat idag jämfört med för 5 år sedan. När konsumenterna tillfrågades att rangordna sina inköp placerade sig elektronik högst upp (60 %), följt av möbler (58 %) och kläder (52 %). Trots att över hälften av befolkningen påstår sig köpa begagnad elektronik, såsom smartphones, TV-apparater och bärbara datorer, ligger Sverige efter sina nordiska grannländer. I Finland är motsvarande siffra hela 72 %, och i Danmark 62 %.

– Det är glädjande att se hur begagnat-trenden får ett starkare fäste i Sverige, men det krävs mer arbete. Med tanke på att elektronikavfall är den snabbast växande avfallsströmmen i världen och att rapporter som FNs Global E-waste Monitor förutspår att det kommer att uppgå till hela 75 miljoner ton år 2030, behövs en stor omställning. För oss är det därför viktigt att fortsätta sprida kunskap om fördelarna – genom att förlänga livslängden på elektronik bidrar vi till den cirkulära ekonomin, säger Eeva-Lotta El Hosri, Sverigechef för Swappie.

När konsumenterna tillfrågades om varför de väljer begagnade produkter istället för nya, angav de flesta det lägre priset som den främsta anledningen (87 %), medan hållbarhet kom på andra plats (44 %). Undersökningen granskar även konsumenternas förståelse av rekonditionerade produkter, och trots att majoriteten (58 %) uppger att de förstår vad rekonditionerat innebär, finns det en betydande andel (20 %) som inte kan skilja mellan rekonditionerat och begagnat.

– Att förväxla begagnat med rekonditionerat är den vanligaste missuppfattningen vi stöter på och något vi behöver fortsätta adressera. Faktum är att det finns betydande skillnader. Till exempel är en begagnad telefon inte nödvändigtvis genomgången en service, rengjord, kvalitetstestad eller försedd med garantier, medan en rekonditionerad telefon alltid genomgår en process som innefattar undersökning och noggrann reparation utförd av specialister. Det gör rekonditionerade produkter till det säkra valet för konsumenter, tillägger Eeva-Lotta El Hosri, Sverigechef för Swappie.

Undersökningen, som genomfördes av Kantar i mars 2023, ger en tydlig bild av det växande intresset för begagnade produkter bland svenska konsumenter. Med en ökning av köp av begagnade produkter på 46 % jämfört med för 5 år sedan är det tydligt att svenskarna blir allt mer medvetna om fördelarna med att köpa begagnat.

Förutom att erbjuda ekonomiska fördelar är begagnade produkter också ett sätt att minska mängden avfall och främja en hållbar konsumtion. Genom att köpa begagnat kan vi förlänga livslängden på produkter och minska behovet av att producera nya varor. Det är en viktig insats för att bekämpa den växande elektronikavfallsproblematiken och arbeta mot en mer cirkulär ekonomi.

Samtidigt är det viktigt att fortsätta sprida kunskap om skillnaden mellan begagnat och rekonditionerat. Genom att förstå fördelarna med rekonditionerade produkter kan konsumenter göra medvetna val och vara säkra på att de får högkvalitativa och pålitliga produkter till ett förmånligt pris.

Med ökad medvetenhet och en ständigt växande begagnatmarknad kan vi hoppas på att se en fortsatt ökning av köp av begagnade produkter i framtiden. Det är en trend som gynnar både konsumenterna och miljön och som kan bidra till en mer hållbar och ansvarsfull konsumtion i Sverige.

Genom att välja begagnat tar vi ett steg mot en mer hållbar framtid, där återanvändning och förlängd livslängd blir normen i den cirkulära ekonomin. Låt oss fortsätta stödja och främja denna positiva utveckling och göra begagnade produkter till det naturliga valet för svenska konsumenter.