I dag har Riksgälden fastställt den aktuella statslåneräntan som kommer att påverkar skatten på ISK under kommande år. Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 2,62 procent, vilket resulterar i den högsta ISK-skatten sedan den infördes 2012.

Nästa års ISK-skatt beräknas till 1,09 procent. Nedan presenteras tre exempel på vad skattesumman kommer uppgå till under nästa år beroende på kapitalet du har på ditt ISK eller din kapitalförsäkring: 

10 000 kronor : 109 kronor i skatt 
100 000 kronor: 1090 kronor i skatt
1 000 000 kronor: 10 900 kronor i skatt

Enligt statistik från Skatteverket fanns det över 3,1 miljoner ISK i Sverige under 2020. ISK har sedan införandet växt i populäritet och enligt en undersökning utförd av Yougov, på uppdrag av Nordnet så hade 49 procent av de tillfrågade ISK som en sparform. Undersökningen visade även att ISK var extra populärt bland de i åldern 18 – 39. Inom åldersspannet uppgav 59 procent av de tillfrågade att ISK används som sparform, 10 procentenheter högre än svaret som lämnades av undersökningens totala population.

ISK är en unik sparform som tydligt växt fram i Sverige under de senaste åren. På ISK kan man som investerare placera kapital i olika former av investeringsinstrument, exempelvis aktier, fonder och andra mer avancerade instrument som warranter, certifikat och mini futures.

Genom ett ISK behöver kontoägaren inte betala skatt på eventuella reavinster som görs, utan beskattningen sker oavsett om kontot upplevt en värdeökning eller värdeminskning. Skatten på ISK betalas genom en så kallad schablonskatt som tar hänsyn till det totala värdet som finns på kontot.

Skatten för ISK och kapitalförsäkring är satt till 30 procent av statslåneräntan plus en extra procentenhet. Det är statslåneräntan den 30 november året innan som används för att bestämma skatten, och eftersom den justeras varje vecka är det den aktuella nivån som kommer att gälla för skatteberäkningen.

Alltså är skatten för nästa år 2,62 procent plus 1 procentenhet (känd som schablonintäkten), multiplicerat med 30 procent, vilket ger 3,62 × 30 %, motsvarande 1,056 procent. Det är den högsta skattesatsen sedan införandet av ISK för över ett decennium sedan.

Schablonintäkten kan aldrig understiga 1,25 procent, vilket innebär att den lägsta skatten som betalas för ISK alltid är 0,375 procent (1,25 × 0,3).