Scandinavian ChemoTech har fått en ny rapport från Ulis Hospital Ukraine, som slår fast att livskvaliteten för de behandlade pankreascancerpatienterna fortsätter att förbättras under den femte behandlingsmånaden.

Teamet av specialister vid Ulis sjukhus i Ukraina har nyligen rapporterat att livskvaliteten för de två pankreascancerpatienter som behandlades med TSE i september 2022 fortsätter att förbättras. Dessa två icke-operabla lokalt avancerade pankreascancerpatienter hade båda fått TSE-behandlingar i kombination med låg dos kemoterapi, med hjälp av ChemoTech’s IQwave™-enhet.

I de uppföljande CT-skanningarna har patienterna visat nästan 50 % minskning av tumörmassan. Ingen av patienterna är sängliggande och båda är kapabla till egenvård utan smärta och går inte på smärtstillande medel.

Efter att ha sett de lovande resultaten kommer teamet vid Ulis sjukhus att fortsätta att utföra behandlingar på liknande fall och har även bjudit in cancerforskare internationellt att gå ihop och föra denna behandling framåt.

En presskonferens planeras under de kommande veckorna av forskarna vid Ulis för att interagera med media och skapa intresse bland andra forskare att samarbeta och utforska den fulla potentialen med den nya TSE-teknologin.

“Nästan fem månader efter behandlingen verkar reaktionen från våra patienter vara bestående och vi är optimistiska att den kan hålla i många månader till, med en positiv inverkan på den totala överlevnaden. Vi vill bjuda in cancerforskare internationellt att samarbeta med oss i vår strävan efter att utforska TSE-teknologin ytterligare, eventuellt i kombination med immunonkologiska läkemedel. ”– säger professor Alexei Kovalev Ulis Hospital

“Vi är optimistiska och det medicinska teamet på ChemoTech kommer att fortsätta att observera data noggrant för säkerhet, effekt och ytterligare indikationer.” – säger Dr Suhail Mufti, medicinsk direktör på Scandinavian ChemoTech.

Den globala marknaden för bukspottkörtelcancer kommer att värderas till cirka 2 125,57 miljoner USD 2023 och förväntas accelerera med en CAGR på 13,5 % för att överstiga 7 541,09 miljoner USD år 2033.

Om Tumor Specific Electroporation™ – TSE
TSE är en patenterad tumörspecifik teknologi som är utvecklad för att förbättra upptaget av låga doser kemoterapi med minst 1000 gånger högre infiltration. TSE anpassar det elektriska fältet för att undvika oönskad förstörelse av både frisk och cancerogen vävnad. Det har visat sig minska nekros och vävnadsskada, samt förändra de cellulära egenskaperna i tumörerna för att vara berättigade till immunsvar.

Bukspottkörtelcancerfallen i Ukraina utfördes under öppen kirurgi i kombination med en mycket låg dos av bleomycin. ChemoTech’s mål för de kommande 2–3 åren är att kombinera TSE med en laparoskopisk eller robotlösning för att kunna behandla djupt sittande tumörer flera gånger.