Pegroco Invest har blivit den nya majoritetsägaren i det Göteborgsbaserade företaget Chemgroup. Chemgroup arbetar för en enklare och grönare hantering av kemikalier och har som mål att göra det lika enkelt att hantera kemikalier som det är att sortera muttrar och skruvar.

– Vi ser mycket positivt på att Pegroco nu blir delägare i bolaget. Tillsammans blir vi starkare och kan ta ytterligare steg för att bredda och stärka vårt erbjudande, säger Chemgroups grundare, Hanna Björklund, Pär Björklund och Jonas Wiktor.

Chemgroup erbjuder en tjänst för att effektivisera kemikaliehanteringen och gör det enkelt att följa alla lagkrav kring hanteringen. Resultatet blir en väsentlig förbättring av kundernas miljöpåverkan, både när det gäller arbetsmiljö och yttre miljö. Företaget har sin bas i östra Göteborg och arbetar med ett team på 16 personer bestående av kemister, toxikologer, miljöspecialister, systemutvecklare och administratörer. Deras kundbas sträcker sig över hela Sverige, samt enstaka kunder i Norge, Finland, Nederländerna, Frankrike, Japan och USA.

Marknaden visar ett ökande behov av kemikaliehantering i takt med hårdare efterlevnadskrav inom miljö och hållbarhet. Pegroco ser därför goda möjligheter för bolaget att hjälpa sina kunder att möta kraven och bli mer konkurrenskraftiga. Chemgroup konsulterar också sina kunder för att tänka kostnadseffektivt när det gäller kemikalier och har som ledord hållbar kemikaliehantering. Det största kundsegmentet är tillverkande industrier men företaget jobbar allt mer med kommunal och regional verksamhet.

Victor Örn, VD för Pegroco Invest ser positivt på bolagets framtid.

–  De har en bred kundbas, duktiga medarbetare med hög kompetens inom området. Det finns stora möjligheter att kunna utveckla verksamheten och skapa ett bredare erbjudande till kunden. Bolagets affärsmodell är väldigt skalbar då den är systembaserad, säger Victor Örn.