CEO Survey – fastighetsbranschen hänger inte med i AI-racet

Företag inom fastighetssektorn har varit långsammare att anamma investeringar i artificiell intelligens, enligt en global VD-undersökning från PwC med svar från 165 aktörer inom fastighetsbranschen. Å andra sidan ligger branschen i framkant när det gäller hållbarhetsarbeten. 

– Endast 22 procent av vd:arna inom branschen uppger att de har infört AI i verksamheten under de senaste 12 månaderna. Betydligt under det globala snittet som är 32 procent, säger Helena Ehrenborg som är ansvarig för fastighetsbranschen inom PwC Sverige.

Enligt undersökningen förutspår 31 procent av vd:arna ökad tillväxt det kommande året. Samtidigt tror 44 procent att deras företag kommer att vara konkurrenskraftigt i högst tio år med nuvarande inriktning.

– En del som verkligen sticker ut inom branschen är det stora klimatfokus som finns, där 60 procent är i mål med eller har ett pågående arbete med nya klimatvänliga produkter och tjänster, berättar Helena Ehrenborg.

Andra intressanta resultat från undersökningen inkluderar:

Arbetsmarknad:

  • 38 procent planerar att öka antalet anställda under de kommande tolv månaderna.

AI:

  • 56 procent tror att AI kommer att öka effektiviteten hos medarbetarna det kommande året.

Klimat:

  • De största hindren för att minska koldioxidutsläpp inom företaget är komplexa regelverk (29 procent) och lägre avkastning på klimatvänliga investeringar (22 procent).