Fastighetsbolaget Castellum har nyligen offentliggjort sitt resultat för det fjärde kvartalet, och siffrorna visar att de inte når upp till marknadens förväntningar. Med en förberedelse för en tuffare hyresmarknad inför 2024, står bolaget inför nya utmaningar.

Förvaltningsresultatet under förväntan

Castellum rapporterar ett förvaltningsresultat på 1 030 miljoner kronor för det fjärde kvartalet, vilket är något under de förväntade 1 048 miljoner kronor enligt Infronts konsensus. Trots detta visar driftöverskottet en positiv bild med 1 627 miljoner kronor, vilket är över de förväntade 1 554 miljoner kronor.

Ingen utdelning föreslås

Med en förändrad kapitalmarknad och en genomförd företrädesemission i ryggen föreslår Castellum, precis som föregående år, ingen utdelning för verksamhetsåret. Detta steg tas för att stärka bolagets finansiella ställning inför framtiden.

Stark efterfrågan men utmaningar kvarstår

Trots en stark efterfrågan på kontor och logistik under året, meddelar Castellum att nyuthyrningen i befintligt bestånd ligger på samma nivå som föregående år. Den volatila nettouthyrningen var dock negativ, huvudsakligen på grund av större avflyttningar under det sista kvartalet.

Bolagets VD, Joacim Sjöberg, lyfter fram att konkurserna ökade under kvartalet, där padeltennishallar utgjorde en tredjedel av den totala summan. Trots detta ser man fortfarande en god betalningsförmåga bland övriga hyresgäster och en stabil eller till och med stigande marknadshyra på vissa håll.

Förberedelse inför en tuffare hyresmarknad

Inför 2024 förbereder sig Castellum för en tuffare hyresmarknad, vilket kan innebära att fler hyresgäster drabbas av den svagare konjunkturen som följd av inflationsbekämpningen. Bolaget planerar att prioritera täta dialoger med hyresgäster, uthyrning och fortsatt kostnadskontroll för att navigera genom dessa utmaningar.

Joacim Sjöberg sammanfattar: “Oavsett om vi sett toppen på räntekurvan eller ej, kommer 2024 att bli ett år med utmaningar.”

Castellums resultat och strategi inför det kommande året illustrerar de utmaningar och möjligheter som fastighetsmarknaden står inför i tider av ekonomisk osäkerhet. Bolagets förmåga att anpassa sig och strategiskt planera för framtiden kommer att vara avgörande för dess framgång.