Ledande drivmedelskedjor höjer priserna på de flesta drivmedel på måndagen

Bränslepriser i midsommar. På måndagsmorgonen meddelade flera av Sveriges ledande drivmedelskedjor att priserna på de flesta drivmedel kommer att höjas. Detta kommer att påverka många bilister och åkerier runt om i landet.

Riktpriset för 95-oktanig bensin höjs

Riktpriset för 95-oktanig bensin stiger med 10 öre och landar på 18,34 kronor per liter på bemannade stationer. Detta innebär en ytterligare kostnad för dem som använder denna typ av bensin i sina fordon.

Dieselpriset ökar

Även dieselpriset påverkas av prisjusteringen. Priset höjs med 15 öre, vilket gör att det nu kostar 18,24 kronor per liter. Dieseldrivna fordon, som ofta används av yrkestrafik och för tyngre transporter, kommer därmed att få högre drivmedelskostnader.

Prisjustering för biodiesel

För de som använder biodiesel, närmare bestämt HVO100, höjs priset också med 15 öre. Det nya priset är nu 20,99 kronor per liter. HVO100, som är ett mer miljövänligt alternativ, blir därmed dyrare för de som vill minska sina koldioxidutsläpp.

Priserna på fordonsgas och etanol förblir oförändrade

Trots höjningarna på bensin, diesel och biodiesel, lämnas priserna på fordonsgas och etanol oförändrade. Detta kan komma som en lättnad för de bilister som använder dessa bränslen, då deras kostnader inte påverkas av de senaste prisjusteringarna.

Sammanfattningsvis innebär dessa förändringar en generell ökning av drivmedelskostnaderna, vilket kan påverka både privatpersoner och företag som är beroende av biltransport. Det återstår att se hur dessa prisjusteringar kommer att påverka konsumtionen av olika typer av drivmedel och om det kommer att leda till en ökad efterfrågan på alternativa bränslen.