Svenska bostadsrättsföreningar visar en växande räntekänslighet enligt en ny sammanställning från Statistiska centralbyrån (SCB). Det framgår att en allt större andel av föreningarnas lån är kopplade till rörlig ränta. Denna utveckling speglar en liknande trend bland privatpersoner, där även hushållen blivit mer benägna att välja rörliga räntor.

Förkärlek för rörlig ränta

I november 2023 hade 59 % av hushållens bolån rörlig ränta. Denna preferens syns också hos bostadsrättsföreningar. I samma månad var 23 % av föreningarnas lån med rörlig ränta, en ökning från 16 % i januari 2021. Johannes Andersson, nationalekonom på SCB, påpekar att rörlig ränta är den bindningstid som ökat mest bland bostadsrättsföreningar.

Högre belåning hos yngre föreningar

Yngre bostadsrättsföreningar, de som är under fem år gamla, visar sig vara mest räntekänsliga. Detta beror på att de i genomsnitt har högre belåningsgrad jämfört med äldre föreningar. Totalt är 6 % av landets bostadsrättsföreningar yngre än fem år.

Lägsta räntan och dess påverkan

Den lägsta räntan för föreningarnas lån, med räntebindningstid på upp till ett år, låg i november på genomsnittligt 1,97 %. Dessa lån utgjorde ungefär 17 % av den totala låneportföljen för bostadsrättsföreningar. Johannes Andersson varnar för att bostadsrättsföreningar, både yngre och äldre, behöver förbereda sig för högre räntekostnader om räntenivåerna förblir oförändrade.

Belåningsgradens roll

SCB:s studie visar att det inte enbart är lånets storlek som är avgörande för hur räntehöjningar påverkar föreningarna. Belåningsgraden, d.v.s. lån i förhållande till fastighetsvärdet, är också en viktig faktor. Yngre föreningar (upp till 5 år gamla) har i genomsnitt en belåningsgrad på 38 %, medan de över 40 år gamla i genomsnitt ligger på 15 %. Dessa yngre föreningar hade i november de högsta belåningsgraderna och räntorna på sina lån, enligt Johannes Andersson.

Sammanfattningsvis visar SCB:s rapport att bostadsrättsföreningarnas ökade förkärlek för rörlig ränta och högre belåningsgrader, särskilt bland yngre föreningar, leder till ökad räntekänslighet. Detta kan bli en utmaning framöver, särskilt om räntorna förblir höga eller stiger ytterligare.

Fakta: Bostadsrättsföreningarnas lån

23 procent av de svenska hushållen bor i bostadsrätt. I november 2023 hade bostadsrättsföreningar i Sverige lån på sammanlagt 575 miljarder kronor, en fördubbling jämfört med november 2010.  Den genomsnittliga räntan för bostadsrättsföreningarnas lån har mer än fördubblats på mindre än två år.

De rörliga räntorna för bostadsrättsföreningarnas lån låg i november 2023 på en högre nivå än räntan för lån med längre bindningstider. Tidigare var läget oftast det omvända.

I november 2023 hade bostadsrättsföreningarnas rörliga lån den högsta genomsnittliga räntan på 5,0 procent. Näst högst låg räntan på lån med bindningstid på ett år, med 4,85 procent.

Källa: SCB