Sveriges bostadsmarknad visar positiva tecken med en fortsatt prisökning under mars månad, en trend som nu varat i tre månader. Enligt den senaste statistiken från SBAB Booli Housing Price Index (HPI), noterades en ökning av bostadspriserna med 1,9 procent över hela landet. Detta speglas både i lägenhets- och villapriserna, som steg med 1,2 respektive 2,2 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Uppåtgående trend i bostadspriserna

Den uppmätta ökningen i mars markerar den tredje månaden i följd med positiv prisutveckling, där bostadspriserna sammanlagt har stigit med drygt 4 procent sedan årsskiftet. Den underliggande trenden, justerad för säsongsmässiga variationer och andra tillfälliga effekter, pekar också på en svag uppgång med 0,3 procent.

– Bostadspriserna har nu stigit tre månader i rad och med sammanlagt drygt 4 procent sedan årsskiftet. Möjligen kan man nu ana ett litet trendbrott då vi även ser en svag uppgång i den underliggande trenden, alltså när man justerar prisuppgången för hur mycket priserna normalt brukar ändras vid denna tidpunkt på året och andra tillfälliga effekter, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Lägenhets- och villaprisernas utveckling

Lägenhetspriserna har ökat mest i Stormalmö och Storstockholm medan Mellersta Sverige uppvisade en liten nedgång. Trots detta indikerar den övergripande trenden en svag uppgång för lägenhetspriser i mars.

Villapriserna å andra sidan visade en generell uppgång, med de största ökningarna i Södra Sverige och Storstockholm. Norra Sverige stod ut som den enda regionen utan prisuppgång, med oförändrade villapriser.

Framtidsutsikter och faktorer som påverkar marknaden

Framöver blir det intressant att följa hur bostadspriserna utvecklas med tanke på den avtagande säsongspåverkan och andra marknadsfaktorer. Ett stort utbud kan potentiellt dämpa prisutvecklingen, medan ett uppdämt behov av bostadsbyte kan bidra till fortsatta prisökningar.

Boije reflekterar över den oväntade utvecklingen där lägenhetspriserna stigit mer än villapriserna, trots att många bostadsrättsföreningar inte har justerat månadsavgifterna i enlighet med ökade driftskostnader och ränteuppgångar. Detta kan tyda på att köparna inte fullt ut tar hänsyn till de ökade kostnaderna.

Sammanfattningsvis visar mars månads statistik på en försiktigt positiv trend på bostadsmarknaden, med stigande priser för både lägenheter och villor. Det återstår att se hur denna utveckling fortskrider under våren och vilken inverkan andra marknadsfaktorer kommer att ha på prisutvecklingen.