I januari 2024 tog bostadspriserna i Sverige ett glädjeskutt, med en uppgång på 3 procent över hela landet. Denna ökning avslutade en period av flera månader med sjunkande priser, där lägenhetspriserna steg med 3,5 procent och villapriserna med 2,7 procent. Detta enligt ett pressmeddelande från SBAB. Men är denna uppgång en signal om en varaktig förändring på bostadsmarknaden, eller endast en tillfällig effekt?

Säsongsmönster och uppdämt behov

Den senaste tidens prisuppgång kan till stor del förklaras av säsongsmönster, där priserna traditionellt stiger i januari. “Prisuppgången på bostäder i januari kan till större delen tillskrivas en normal säsongseffekt. Priserna brukar hoppa upp i januari,” förklarar Robert Boije, chefsekonom på SBAB. Det finns även en möjlighet att ett uppdämt behov av bostadsbyte efter en period av låg omsättning har bidragit till denna trend. Dock är det för tidigt att dra slutsatser om detta är en varaktig trendändring.

Försäljningstider och utbud

Trots den positiva starten på året är det viktigt att notera att utbudet av bostäder är större än normalt, försäljningstiderna fortsatt långa och antalet budgivare färre än vad som är vanligt. Dessa faktorer pekar inte mot någon större uppgång i bostadspriserna på sikt. “Utbudet är mycket större än normalt, försäljningstiderna är alltjämt fortsatt långa och antalet budgivare betydligt färre än normalt,” säger Boije.

Lägenhetspriser överraskar

Den mest anmärkningsvärda uppgången skedde inom lägenhetssegmentet, där priserna steg med 3,5 procent. Särskilt i Mellersta Sverige var ökningen påtaglig, med en uppgång på hela 6,4 procent, medan Storstockholm såg en mer modest ökning på 2,7 procent. Denna ökning kommer som en överraskning, särskilt med tanke på de förväntade höjningarna av månadsavgifterna i många bostadsrättsföreningar till följd av den senaste tidens ränteuppgångar. “Även om priserna brukar hoppa upp lite i januari är jag lite förvånad över att de har gått upp så mycket på just lägenheter,” kommenterar Boije.

Villaprisernas stabila ökning

Villapriserna visade också en positiv trend med en ökning på 2,7 procent. Den största uppgången noterades i Södra Sverige, där priserna steg med 3,8 procent. I Storgöteborg och Mellersta Sverige var uppgången mer blygsam, med endast 0,3 procent.

Framtidsutsikter

Sammanfattningsvis markerar januaris prisuppgång en paus i den nedåtgående trenden som präglat den svenska bostadsmarknaden sedan våren 2022. Med en total nedgång på drygt 13 procent sedan toppnivåerna, är det dock för tidigt att deklarera en total vändning. Medan säsongsmönster och potentiellt uppdämt köpbehov bidrar till den senaste tidens uppgång, är det fortsatt osäkert hur marknaden kommer att utvecklas framöver. Med ökat utbud, långa försäljningstider och färre budgivare än vanligt, är det en osäker framtid som väntar på den svenska bostadsmarknaden.