Efter uppgifter om vänskapskorruption och överträdelser av företagsregler har Lena Molund Tunborn, VD för det kommunägda bostadsbolaget Poseidon, blivit avskedad. Denna dramatiska utveckling rapporteras av Expressen.

Kringgick stadens upphandlingsregler

Poseidon, med en imponerande portfölj på 28 300 lägenheter och över 60 000 hyresgäster, står nu mitt i en korruptionsskandal som skakar hela den svenska fastighetssektorn. I december förra året började skandalens första trådar nystas upp när det avslöjades att Tunborn hade kringgått stadens upphandlingsregler för att anställa en personlig vän som ledarskapskonsult. Dessutom framkom anklagelser om att hon delat interna företagsdiskussioner med konkurrenter.

Erkänner brister i företaget

Göteborgs kommuns visselblåsarfunktion har under den senaste veckan framfört kritik mot Tunborn för hennes hantering av konsulttjänster. Enligt Salam Kaskas, styrelseordförande i Poseidon, har de avslöjade uppgifterna orsakat betydande skador på förtroendet för företaget. Kaskas, som representerar Socialdemokraterna, betonar vikten av transparens och effektivitet i förvaltningen av ett kommunalt bolag.

Tunborn har medgett brister inom företaget men menar att en del av kritiken mot henne är kopplad till en omorganisation hon genomfört. Trots detta har hennes agerande lett till att styrelsen beslutat om en omedelbar förändring i ledarskapet.

Fallskärm på 2,1 miljoner

Ett kontroversiellt inslag i detta avsked är Tunborns fallskärm på 2,1 miljoner kronor. Efter skatter och avgifter blir den totala kostnaden för Poseidon hela 2,9 miljoner kronor. Det finns dock en klausul i avtalet som säger att om Tunborn får ett nytt jobb under perioden, ska detta koordineras och avräknas från hennes avgångsvederlag.

Detta fall av vänskapskorruption har skapat stora rubriker och väcker frågor om hur kommunala företag hanterar anställningar och kontrakt, samt hur de övervakas för att säkerställa etisk och ansvarsfull förvaltning av offentliga medel.