Sveriges största index, OMXS30 har haft en rivstart på året med en uppgång på nära åtta procent. Men ingen av dessa 30 aktier är med på Finanstids topp 5 lista för Januari. Vi listar de fem bästa aktierna för Januari och även de fem sämsta. Vi listar och analyserar även händelser i bolagen som lett till utveckling åt det ena eller det andra hållet.

Topp 5 aktier i Januari

JS Security  +308,75 %

JS Security Technologies Group är en blockchain-baserad cybersäkerhetskoncern. Bolaget är specialiserade inom datalagring och erbjuder säkerhetsprodukter med blockchainteknologi som grundinfrastruktur.
Bolaget inledde året lugnt kursmässigt, lite ommöblering i styrelsen som inte påverkade kursen nämnvärt. Den 23 januari kom dock ett pressmeddelande om att man mottagit en order om ca 5 MSEK, en förhållandevis stor order för bolaget. Men det var ett annat pressmeddelande den 27 januari som fick aktien att rusa fullständigt, detta PM angav att ordervärdet var 0,1 MSEK och kunden var inte namngiven av säkerhetsskäl. JS Security har varit nedtryckt under hela 2022 så ökningen får anses vara från låga nivåer och bolaget har ett marknadsvärde på ca 42 MSEK efter uppgången.

Rolling Optics Holding +256,51 %

Rolling Optics utvecklar, designar, producerar och säljer produkter inom visuell autentisering. Produkterna baseras på en egenutvecklad och patenterad teknologi inom mikrooptik. Bolaget har har fått ett flertal uppköpsbud som Finanstid skrev om i mitten av januari, vilket har fått aktien att rusa under månaden.

Enorama Pharma +200,00 %

Enorama Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolagets verksamhet är inriktad mot att producera och utveckla medicinska nikotintuggummi. Produkterna säljs huvudsakligen via återförsäljare som säljer produkten under eget varumärke. Bolaget som varit rejält tillbakatryckt under hela 2022 har i januari ökat med hela 200 procent. Ökningen har skett utan någon specifik marknadsinformation.

Sotkamo Silver +159,63 %

Sotkamo Silver är verksamma inom gruvindustrin. Bolaget är specialiserade inom prospektering och utvinning av naturresurser. Störst andel av råvarorna består av silver, guld och zink. Bolaget har tidigare aviserat tidigare att man vill genomföra nyemissioner upp till 14 MEUR för att finansiera verksamheten. Den siffran reviderades i ett pressmeddelande den 17 januari till ”upp till 5 MEUR” och dessutom hänvisade man till den positiva ökningen av värdet på silver. Det här gillade marknaden och aktien tog ordentlig fart.

Adverty +140,80 %

Adverty är ett teknikbolag. Bolagets affärsidé är att sammanföra varumärken och människor genom en egenutvecklad displayannonseringsteknik byggd för spel och applikationer. Bolaget har haft en rad med marknadskommunikation som uppfattats som mycket positiv. Det började med att man meddelade att tillväxten av annonsörer var exceptionell. Därefter tidigarelades årsrapporten till den 1 februari (idag) vilket också normalt ses som en positiv signal. Sen kommer två stycken ökningar av motiverat värde från analyshus, först ut är Redeye som höjer motiverat värde från 3,80 kr till 4,70 kr. En vecka senare inleder Carlsquare bevakning av aktien och höjer motiverat värde till 4,90 kr. Sammantaget fick dessa nyheter aktien att öka med över 100 procent.

De 5 sämsta aktierna i Januari

ANTCO. Investment Group B -72,65 %

ANTCO. Investment Group är ett investmentbolag. Bolaget är en ägare samt förvaltare av en portfölj av tillväxtbolag i Sverige, där investeringen huvudsakligen återfinns inom sektorerna SaaS, E-handel och marknadsplatser. Det nynoterade (221219) investmentbolaget har fått en tung start på sin börsresa. Dock så verkar förvärvsaffärerna rulla på i en strid ström. Bolaget har väldigt få ägare och nedgången har varit under ganska låg omsättning vilket sannolikt hänger ihop med det begränsade antalet aktieägare.

IRLAB Therapeutics A -68,72 %

IRLAB Therapeutics är ett svenskt forsknings- och läkemedelsbolag. Forskningen utgår ifrån bolagets egna forskningsplattform och är specialiserad mot behandling av hjärnsjukdomar, vanligen benämnt neurodegenerativa sjukdomar. Den 18 januari kom resultatet av en Fas II-studie vilken hade luckor som inte alls uppskattades av analyshuset Redeye som genast mer än halverade det motiverade värdet och det i sin tur fick aktien att falla med 65 %

Acosense -55,00 %

Acosense är ett teknikbolag inriktade mot den industriella sektorn. Bolaget utvecklar produkter som med hjälp av ljudvågor analyserar varierande vätskesammansättningar. Den 23 januari beslutar Spotlight att flytta bolaget till observationslistan då det fanns oklarheter om bolagets eget kapital. Beslutet får aktien att backa kraftigt.

Humana -46,75 %

Humana är ett svenskt bolag med verksamhet inom vård och omsorg. Inom organisationen riktas huvudfokus mot individ- och familjeomsorg, personlig assistans, samt äldreomsorg. På månadens allra sista dag kom nyheten om att IVO hade dragit in vissa av bolagets tillstånd, vilket Finanstid rapporterade. Aktien handelstoppades för några timmar och vid öppning var det fritt fall. Bolaget meddelade efter stängningen att de kände sig trygga med att de kommer att beviljas inhibitation.

CirChem -46,16 %

CirChem är ett miljöteknikbolag. Bolaget är specialiserat inom återvinning och rening av använt lösningsmedel. Bolaget har haft en stabil utveckling men när man i mitten av januari meddelade att man avsåg att genomföra en företrädesemission om drygt 41 MSEK så drabbades CirChem av det ökända ”emissionsspöket” och kursen föll kraftigt under några dagar, därifrån har det fortsatt inte återhämtat sig.

Det var listan för denna gång, nu ser vi fram emot en ny börsmånad med nya raketer!