SEB:s Boprisindikator minskar med 3 enheter i december, från minus 33 till minus 36. På regional nivå ligger indikatorn mellan minus 28 och minus 45 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntans nivå om ett år ökar från föregående månad och ligger nu på 3,21 procent, vilket är en uppgång med 0,76 procentenhet. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor minskar jämfört med förra månaden och ligger nu på 7 procent.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 22 procent, vilket är oförändrat jämfört med förra månaden. Andelen som tror på sjunkande priser uppgår till 58 procent, vilket är en ökning med 3 enheter. Andelen hushåll som tror på oförändrade priser minskar med 2 enheter till 12 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 36, vilket är en minskning med 3 enheter från förra månaden.

– Hushållen avslutar året med att justera ner sina boprisförväntningar för 2023, vilket är ett ganska rimligt agerande när vi blickar mot en lågkonjunktur som kommer att återspeglas i åtstramade hushållsbudgetar och minskad konsumtion, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att styrräntan kommer att öka till 3,21 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att stiga till 3,21 procent, vilket är en ökning med 0,76 procentenhet från föregående månad.

– Riksbankens senaste höjning får ett kraftigt genomslag i hushållen syn på styrräntan. Även om hushållen nu ligger något högre än Riksbankens egen prognos är det ett välkomnande besked att de rustar sig för tuffare tider. Förhoppningsvis leder det till att fler bygger upp ekonomiska krockkuddar som mycket väl kan komma till användning under nästa år, säger Américo Fernández.

7 procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med 1 enhet jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta ligger kvar på samma nivå som föregående månad, eller 21 procent, medan andelen som uppger att de har bunden ränta minskar med 1 enhet till 28 procent. Andelen hushåll som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån minskar med 1 enhet från föregående månad, till 16 procent.

Boprisindikatorn sjunker i hälften av regionerna
Boprisindikatorn är negativ i samtliga regioner och sjunker i hälften av dem. I Västa Götaland minskar indikatorn med 13 enheter till 45, och i Skåne och i Stockholm minskar den med 5 enheter till 37 respektive 27. I Norrland stiger indikatorn med 12 enheter till minus 28, medan den i Svealand utom Stockholm ökar med 6 enheter till minus 31. I Östra Götaland stiger indikatorn med 5 enheter till minus 38.