Bankernas rörliga genomsnittsräntor fortsatte att sjunka under kvartal 1 i år. Även genomsnittsräntan på ett bundet lån på 3 år sjönk något. Däremot steg den genomsnittliga räntan för ett lån bundet på 5 år. Det framgår av en rapport framtagen av Compricer.

När vi summerade 2020 så kunde vi konstatera att genomsnittsräntan sjönk för både rörliga och bundna lån. Lägre upplåningskostnader för bankerna i kombination med större konkurrens är två förklaringar till de sjunkande räntorna.

Men nyligen varnade SBAB för att boräntorna kan sticka iväg uppåt tidigare än väntat. SBAB skriver att om två år väntas reporäntan höjas och bankens prognos för genomsnittliga rörliga boräntor i början av 2024 är 2,2 procent. SBABs prognos går emot Riksbankens senaste prognos som säger att reporäntan kommer att ligga kvar på 0 procent tills i alla fall kvartal 1 2024.

Kvartal 1 2021:

Den rörliga genomsnittsräntan (3-mån) sjönk med 0,04 procentenheter under kvartal 1 2021.

Genomsnittskunden fick 1,40 % i rörlig bolåneränta (3-mån) under mars.

Lägst rörlig genomsnittsränta (3-mån) i mars erbjöd Stabelo med 1,14 %.

Högst rörlig genomsnittsränta (3-mån) i mars erbjöd Nordea med 1,73 %.

Genomsnittsräntan för 3-års bundet lån sjönk med 0,02 procentenheter under kvartal 1 2021.

Genomsnittskunden fick 1,28 % i 3-års bunden ränta under mars.

Lägst genomsnittsränta på bundet lån 3 år i mars erbjöd Landshypotek med 1.13 %.

Högst genomsnittsränta på bundet lån 3 år i mars erbjöd ICA Banken med 1.54 %.

Genomsnittsräntan för 5-års bundet lån steg med 0,07 procentenheter under kvartal 1 2021.

Genomsnittskunden fick 1,39 % i 5-års bunden ränta under mars.

Lägst genomsnittsränta på bundet lån 5 år i mars erbjöd Skandia med 1,18 %.

Högst genomsnittsränta på bundet lån 5 år i mars erbjöd Danske Bank med 1,68 %.

Fakta: Snittränta – bankens genomsnittliga ränta på bolån

1 juni 2015 införde Finansinspektionen en ny regel som kräver att alla banker måste redovisa sina genomsnittsräntor på bolån. Det innebär att bankerna, senast fem vardagar efter varje månads utgång, ska offentliggöra vilka räntor som deras kunder haft i snitt på nya bolån. Man kan därför säga att listräntan är den ränta som banken har som utgångspris och snitträntan avslöjar vilken ränta som bankens kunder faktiskt fått