Ökande oro bland 55-åringar och äldre

Oron för pensionen ökar markant bland de som är 55 år och äldre. En undersökning utförd av Kantar Sifo på uppdrag av Swedbank visar att de som är oroliga för att deras pension inte ska räcka till har ökat från 51 till 65 procent under de senaste tre åren. Det är nästan hälften av de tillfrågade som även uttrycker att de inte kommer att ha råd att genomföra de aktiviteter de planerat för sin pensionstid. Kvinnor uttrycker en särskilt stor oro i denna fråga.

Hög ålder och högre pensioner lindrar inte oron

Trots en höjd pensionsålder, vilket i teorin skulle leda till högre pensioner, är det allt fler som närmar sig pensionsåldern som känner oro. Denna oro är inte bara kopplad till pengar utan även till osäkerhet om vad de faktiskt kommer få i pension. Madelén Falkenhäll, hållbarhetsekonom på Swedbank, betonar vikten av att ta reda på sin förväntade pension och förbereda sin ekonomi därefter för att minska oron.

Kvinnors särskilda oro och ånger

En stor del av kvinnorna, närmare 73 procent, uttrycker oro för att deras pension inte ska räcka. Många av dessa kvinnor ångrar att de inte tidigare satt sig in i pensionssystemet och dess påverkansfaktorer. En betydande andel, 27 procent, önskar till och med att de hade valt ett annat yrke för att få en högre lön och därmed högre pension. Falkenhäll påpekar att det finns åtgärder att vidta, som att öka sitt sparande eller minska sina utgifter, även om det är sent i karriären.

Fördelar med fler arbetsår

En majoritet av de tillfrågade anser att pensionssystemet borde ge högre pensioner. Med den nya höjda pensionsåldern väntas de flesta få runt 70 procent av sin tidigare lön i pension. Men många planerar att gå i pension innan de når den officiella pensionsåldern. De äldre, i åldrarna 64 till 66 år, är mer benägna att fortsätta arbeta, inte primärt för pengarna, utan för att de finner glädje och socialt värde i sitt arbete. Falkenhäll påminner om att fortsatt arbete efter pensionsåldern kan leda till väsentligt högre pensioner varje månad.