Kryptovalutan bitcoin faller för fjärde handelsdagen i rad och är nu nere på den lägsta kursen mot dollarn sedan februari i år. Från den historiska toppen i mars på 73 798 dollar per bitcoin har kryptovalutan nu tappat omkring en fjärdedel av sitt värde.

Kraftigt prisfall

Under fredagens handel föll bitcoin som mest med 8 procent till 53 602 dollar. Men den skakiga kryptovalutan återhämtade sig något från bottennappet och kretsade vid klockan 15 kring 55 200 dollar – en nedgång på drygt 5 procent.

Flera faktorer bakom fallet

Det senaste prisfallet för bitcoin kan tillskrivas flera faktorer. Bland annat har ökade regleringsåtgärder i flera länder skapat osäkerhet på marknaden. Dessutom har en del stora institutionella investerare sålt av sina innehav, vilket har bidragit till att priset pressats nedåt.

Andra kryptovalutor följer trenden

Bitcoin är inte ensam om att uppleva prisfall. Även andra kryptovalutor har dragits med nedåt. Ethereum, den näst största kryptovalutan efter bitcoin, har också tappat i värde och följer en liknande trend. Den bredare kryptomarknaden visar generellt på en nedåtgående trend, vilket speglar den ökade osäkerheten bland investerare när Bitcoin faller.

Framtiden för bitcoin

Framtiden för bitcoin och andra kryptovalutor är svår att förutsäga. Medan vissa experter tror att marknaden kommer att stabilisera sig och att priserna kommer att återhämta sig, är andra mer pessimistiska och varnar för ytterligare prisfall. Det är klart att bitcoin och andra kryptovalutor fortsätter att vara mycket volatila investeringar, vilket gör dem till en osäker satsning för många investerare.

I takt med att marknaden utvecklas och regleringar förändras kommer det att bli intressant att följa hur bitcoin och andra kryptovalutor anpassar sig och vad framtiden har i sitt sköte för denna digitala tillgångsklass.