Biotechbolaget BICO Group rasar kraftigt på fredagseftermiddagen. Detta efter att bolaget under fredagseftermiddagen vinstvarnat samt gett sin syn på marknadsförhållandena framgent och samtidigt inlett ett kostnadsbesparingsprogram. Strax efter klockan 15 hade BICO rasat med över 50 %.

Den preliminära nettoomsättningen (exklusive kundkrediteringar) för andra kvartalet uppgick till 543 MSEK (293 MSEK), vilket motsvarar en tillväxt om 85 procent. Den preliminära nettoomsättningen (inklusive kundkrediteringar) uppgick till 484 MSEK (293 MSEK), vilket motsvarar en tillväxt om 65 procent.

Det preliminära EBITDA-resultatet (exklusive kundkrediteringar) för andra kvartalet uppgick till -20 MSEK (11 MSEK), vilket motsvarar en marginal om -3,6 procent. Det preliminära EBITDA-resultatet (inklusive kundkrediteringar) uppgick till -63 MSEK (11 MSEK), vilket motsvarar en marginal om -13,0 procent.

– Samtidigt som vi upplever en alltmer osäker värld omkring oss, fokuserar vi på att uppnå eftersträvad organisk tillväxt och på att leverera ett positiv EBITDA resultat. De viktiga justeringar och förbättringsåtgärder som gjorts i verksamheten under det andra kvartalet gör det möjligt för oss att fokusera på hållbar tillväxt, förbättra effektiviteten och fortsatt leverera förstklassiga produkter till våra kunder, säger Erik Gatenholm, President & CEO på BICO Group AB