Regeringen har nu meddelat den nya räntesatsen för studielån år 2024, och den kommer att ligga på 1,23 procent, det är mer än en dubblering från 2023 års ränta på 0,59 procent.

Rörlig ränta på studielån

Studielånen i Sverige har en rörlig ränta, vilket innebär att räntesatsen justeras årligen. Regeringen fastställer räntan för det kommande året baserat på statens upplåningskostnader de senaste tre åren och subventionerar sedan räntan med 30 procent för att göra den mer fördelaktig för låntagarna. Detta system gör att räntan på studielån kan förändras varje år beroende på de ekonomiska förutsättningarna.

En ökande ränta under senare år

Under de senaste åren har vi sett en ökning av ränteläget i samhället, och detta har även påverkat studielåneräntan. Förra året höjdes räntan från den historiskt låga nivån på 0,00 procent till 0,59 procent. Från och med år 2023 består studielåneräntan av två komponenter: en årlig basränta och ett räntepåslag som täcker kreditförluster, det vill säga de pengar som inte betalas tillbaka av låntagarna.

Beslutet för 2024

Nu har regeringen fattat beslut om räntan på studielån för år 2024. Den nya räntan kommer att vara 1,23 procent, vilket är en markant höjning jämfört med tidigare år. Den består av en basränta på 0,80 procent och ett räntepåslag på 0,43 procent.

Vad innebär detta i praktiken?

För de studenter som redan betalar av sina studielån innebär den höjda räntan att de kommer att behöva betala ett högre belopp nästa år. Det är viktigt att komma ihåg att studielånet fortfarande erbjuder fördelaktiga villkor och en relativt låg ränta jämfört med andra lån på marknaden.

Jan Söderholm, ekonomichef på Centrala Studiestödsnämnden (CSN), påpekar att trots procentuell höjning så är studielåneräntan fortfarande mycket förmånlig i ett långsiktigt perspektiv. Det finns få lån som kan erbjuda så låg ränta och så fördelaktiga villkor som studielånet.

Sammanfattningsvis är räntebeslutet för studielån 2024 nu klart, och det kommer att vara 1,23 procent. Detta påverkar främst de som redan återbetalar sina studielån, men det är viktigt att komma ihåg att studielånet fortfarande är en av de mest fördelaktiga lånemöjligheterna på marknaden.