En kamp om kontroll och värderingar

Den spanska storbanken BBVA har gjort ett nytt framstöt i banksektorn genom att lägga ett bud på sin mindre konkurrent, Banco Sabadell. Detta bud, som når närmare 12 miljarder euro, har orsakat en nedgång i BBVAs aktiekurs på Madridbörsen.

Tidigare förkastat bud och fortsatt strid

Budet är inte det första som BBVA lägger fram. Ett tidigare bud, som även det var på liknande summor, avvisades av Sabadells styrelse med motiveringen att det “avsevärt undervärderar potentialen hos Banco Sabadell”, enligt uppgifter från Bloomberg. BBVA har dock stått fast vid sitt erbjudande, betecknande det som “generöst” och uttalat att det inte finns utrymme för ytterligare förbättringar, rapporterar AFP.

Historien om en misslyckad fusion

Detta är inte första gången de två bankjättarna försökt närma sig varandra. Redan 2020 diskuterades en fusion mellan BBVA och Banco Sabadell, men oenigheter om de finansiella villkoren ledde till att samtalen föll. Om en sammanslagning skulle genomföras nu, skulle det resultera i en jätte med tillgångar överstigande 1 000 miljarder euro.

Marknadsreaktionen

Effekten av budet på aktiemarknaden var omedelbar. BBVA:s aktie sjönk med 5,6 procent på förmiddagen på Madridbörsen, vilket speglar marknadens osäkerhet och skepsis kring affären. Denna osäkerhet beror på flera faktorer, inklusive frågor om värdering, framtida strategi och hur väl de två organisationerna kan integreras.

BBVA och Banco Sabadell står inför en komplex och potentiellt omvälvande tid i spansk och europeisk bankhistoria.