Bactiguard stuvar om i ledningen och stärker licensieringsverksamheten

Bactiguard stärker licensieringsverksamheten med Anders Göransson i ny roll som Global Head of Licensing. Thomas von Koch utses till tf VD. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen för Bactiguard Holding AB meddelade idag spännande förändringar i ledningsstrukturen. Nuvarande VD Anders Göransson lämnar rollen som VD för att anta en nyckelroll som Global Head of Licensing och vice VD. Som ett resultat av detta har styrelsen utsett nuvarande ordförande Thomas von Koch till tf VD. Vice ordförande Christian Kinch har utsetts till styrelseordförande under den tid då Thomas von Koch kommer att fokusera på VD-uppgifterna.

Anders Göransson anslöt sig till Bactiguard i oktober 2021 med uppdraget att formulera en långsiktig strategi och förbättra de interna processerna. Under sin tid på företaget har han uppnått dessa mål på drygt ett och ett halvt år. Bactiguard har nu en tydlig tillväxtstrategi och fem väldefinierade terapiområden. Dessutom har företaget fastställt två ambitiösa finansiella mål: att uppnå en omsättning på 1 miljard kronor och en EBITDA på 400 MSEK fram till 2026. Med den nya tillväxtinriktade strategin går Bactiguard nu in i en ny fas av företagets utveckling med fokus på att stärka sin licensieringsverksamhet och etablera sig på den amerikanska marknaden. Bactiguard genomgår även en omvandlingsresa från att vara ett företag med fokus på medicintekniska produkter till att bli ett medtech-bolag. Denna förändring kräver ledare med andra erfarenheter, inklusive digital disruption och internationalisering, för att kunna accelerera framåt.

“Anders Göransson har varit en avgörande kraft i att påbörja Bactiguards omvandling och lägga grunden för vår tillväxtstrategi. Nu tar vi nästa steg i vår utveckling genom att stärka vår licensieringsverksamhet, vilket är av största vikt. Jag är därför glad att Anders kommer att anta rollen som Global Head of Licensing för att driva detta viktiga tillväxtområde framåt. Övergången från att fokusera på medicintekniska produkter till att bli ett fullskaligt medtech-företag har bara börjat,” säger Thomas von Koch, tillförordnad VD.

“Jag ser fram emot att ta Bactiguards licensieringsverksamhet till nästa nivå och få möjlighet att fokusera på detta helt och hållet. Med en tydlig strategi som grund kommer jag att lägga mitt fokus på att bygga upp ett starkare licensieringsteam och intensifiera våra aktiviteter för att dra nytta av marknadspotentialen inom våra definierade terapiområden, som uppgår till cirka 80 miljarder dollar,” säger Anders Göransson, Global Head of Licensing.

Dessa förändringar i ledningen träder i kraft omedelbart och signalerar en spännande fas i Bactiguards utveckling. Rekryteringsprocessen för en ny VD inleds omedelbart för att säkerställa en smidig övergång och kontinuitet i företagets ledning.

Licensieringsverksamheten är av särskild betydelse för Bactiguard och kommer nu att stärkas ytterligare under Anders Göranssons ledning. Genom att fokusera på att bygga ett starkare licensieringsteam och intensifiera aktiviteterna inom licensiering, kommer Bactiguard att kapitalisera på den enorma marknadspotentialen inom sina definierade terapiområden. Med en uppskattad marknadsvärde på cirka 80 miljarder dollar finns det stora möjligheter att expandera och nå nya höjder.

Denna strategiska satsning kommer att ge Bactiguard en stark position på den globala marknaden och särskilt på den viktiga amerikanska marknaden. Genom att etablera sig där kommer företaget att kunna dra nytta av den höga efterfrågan på innovativa och effektiva medicintekniska lösningar för att bekämpa sjukhusinfektioner och förbättra patientsäkerheten.

Bactiguard genomgår även en omvandling från att vara ett medicintekniskt företag till att bli ett medtech-bolag. Denna förändring kräver nya kompetenser och erfarenheter inom digitalisering och internationalisering. Genom att anpassa sig till de snabbt föränderliga marknadsförutsättningarna och dra nytta av den teknologiska utvecklingen kommer Bactiguard att kunna öka takten och fortsätta sin framgångsrika tillväxtresa.

Styrelsen för Bactiguard ser fram emot att arbeta tillsammans med Anders Göransson i hans nya roll som Global Head of Licensing och vice VD. Samtidigt välkomnar de Thomas von Koch i sin roll som tillförordnad VD och ser fram emot att dra nytta av hans erfarenhet och ledarskap under övergångsperioden.

Bactiguard fortsätter att vara en betydande aktör inom medicintekniska lösningar och deras satsning på licensiering och omvandling till medtech kommer att stärka deras position ytterligare. Med en tydlig strategi, starka ledare och en passion för att förbättra patientsäkerheten, kommer Bactiguard att fortsätta vara en drivkraft inom branschen och göra betydande framsteg mot sina finansiella mål.

Det återstår att se vilka spännande möjligheter som väntar Bactiguard i framtiden, men en sak är säker – med nya ledare och en stark licensieringsverksamhet kommer företaget att vara väl rustat för att erövra marknaden och göra skillnad inom medicinteknikens värld.