fbpx
3.9 C
Stockholm
onsdag, december 2, 2020
Hem Internationellt Avgörande dom i Schrems II-målet

Avgörande dom i Schrems II-målet

Den 16 juli 2020 meddelade EU-domstolen den avgörande domen i det så kallade Schrems II-målet. Målet rör vilka överföringsmekanismer som kan tillämpas för överföring av data mellan EU och USA.

Det var 25 juni 2013 som dataskydds-aktivisten Maximilian Schrems gjorde en anmälan till den irländska dataskyddsmyndigheten (DPC) där han begärde att DPC skulle förbjuda Facebook Ireland att föra över information om honom till det amerikanska moderbolaget Facebook i USA. DPC avslog Schrems anmälan, vilket ligger till grund för det så kallade Schrems II-målet.

Det har funnits två huvudsakliga alternativa sätt att överföra personuppgifter till ett tredjeland; EU-US Privacy Shield-regelverket (som senare tillkom som möjlig mekanism, som ett ett resultat av det första så kallade Schrems-målet där Safe Harbor-regelverket ogiltigförklarades) och EU-kommissionens så kallade standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredjeland.

Schrems har i målet ifrågasatt lagligheten i i överföringsmekanismen. I domen slås fast att EU-kommissionens beslut om Privacy Shield står i strid med EU-rätten och därför ogiltigförklaras. I praktiken innebär detta att det inte längre är möjligt att stödja sig på denna mekanism för överföring av personuppgifter till USA. Dock anser EU-domstolen att standardavtalklausulerna är giltiga, men detta innebär inte att all överföring av personuppgifter till USA där dessa används blir laglig.

Nu kommer den irländska domstolen att återuppta handläggningen av målet för att göra en bedömning om Facebook lagligen kan överföra personuppgifter från Irland till USA med stöd av standardklausulerna. Det är sannolikt att även den överföringen kommer att betraktas som olaglig.

PRESSMEDDELANDE

Nordboost lanserar utbildningsprogram

Shopifys utbildningspartner, Nordboost, har nu lanserat ett officiellt utbildningsprogram som riktar sig till startups och småföretagare på den svenska marknaden. Nordboost E-handelsakademi är därmed Sveriges...

Formica Capital investerar i Ecokraft

Formica Capital investerar i Ecokraft Sverige AB, ett snabbväxande bolag verksamt på den svenska solenergimarknaden. Ecokraft har med sitt kvalitetserbjudande inom solenergi och energilagring...

AgTech-bolaget Agricam låser kapitalrunda på 15 MSEK

Agricam AB har under november 2020 genomfört en nyemission om 15 MSEK via Stockholm Corporate Finance till kvalificerade investerare. Kapitalet kommer i första hand...

Front Ventures i strategisk transaktion

Front Ventures förvärvar stor post i portföljbolaget Nordic Transaction Partner AB och säljer tätt inpå förvärvet samt resterande innehav till ett annat portföljbolag, Intergiro....
- Advertisment -