Audico Group stärker sin tillväxtstrategi och företagsledning och utser Johanna Berlinde till VD för Audico Holding Oy och koncernchef för Audico Group från och med 1.9.2022. Johanna kommer senast från Telia Company AB.

Anledningen bakom utnämningen är en önskan att stärka ledningen för Audico Group och dess koncernbolag. Utvecklingen och tillväxten för den ledande leverantören av krävande audiovisuella lösningar och tjänster, Audico, har varit väldigt kraftig de senaste åren och både produktportföljen och kundkretsen har utökats betydligt. Samtidigt har man gjort strategiskt viktiga företagsköp som skänker mervärde. I och med att verksamheten utvidgats har det uppstått ett behov att utse en koncernchef för Audico gruppen.

Johanna Berlinde har över 20 års erfarenhet av företagsledning och utveckling. Under sin karriär har hon innehaft flera olika ledningspositioner och suttit i flera företagsstyrelser. Innan hon började på Audico var hennes senaste position Vice President and Head of Customer Service and Delivery på Telia Company AB.

– Jag är väldigt inspirerad över min nya koncernschefsroll i Audico Group. Audico befinner sig i en intressant bransch som utvecklas snabbt och jag tror att audiovisuella lösningar kommer att ha en allt viktigare roll i framtiden för företag och offentliga organisationer av alla storlekar. Tillsammans med Audicos skickliga team kan vi utveckla affärsverksamheten och ta nästa steg mot en ännu starkare marknadsposition, säger Berlinde.

– Vi är väldigt nöjda över att ha med Johanna Berlinde i koncernledningen. Hon har gedigen erfarenhet av tillväxtföretag- och organisationer. Med en stark ledare som Berlinde blir det bra att öka tillväxten för koncernen och stärka Audicos ledande ställning ännu mer på de finska och svenska marknaderna, säger Tom Eriksson, Audico Holding Oy:s styrelseordförande.

Harri Leiva som varit Audico Holding Oy:s verkställande direktör sedan företaget grundades 2008 fortsätter i Audico-koncernen som VD på Audico Systems Oy och som styrelsemedlem i Audico Holding Oy.