Medtechbolaget Attana som var Veckans Aktie och publicerades på självaste midsommarafton, har sedan den analysen ökat med hela 68 % på mindre än åtta handelsdagar.

PM varannan dag om nya framgångar
Bakom den extrema kursökningen ligger att bolaget har pressmeddelat inte mindre än fyra nya introduktioner eller lanseringar av instrument eller tekniker avseende testning av antikroppar mot Covid-19. Det har fått marknaden att tro på att bolaget är nära ett riktigt genombrott på området.

För att förenkla för våra läsare har Finanstid här under sammanställt samtliga PM sedan analysen den 19:e Juni.

Attana introducerar Attana Virus Analytics för att bistå globala testinsatser kring COVID-19 (Cision)
2020-06-19 10:51

Sedan början av COVID-19 pandemin har Attana anlitats av kunder för att bland annat bistå i deras utveckling av nya vaccinkandidater och potentiella virusbehandlingar. I dessa engagemang har Attanainstrument använts för att analysera serumprover i realtid, vilket genererat djupgående data om förekomst av både virus och antikroppar i proverna.

På grund av det globala behovet och stora efterfrågan kring COVID-19-tester och specifikt antikroppstester, har Attana introducerat Attana Virus Analytics (AVA) och påbörjat diskussioner med flera potentiella kunder inklusive internationella myndigheter och teknikpartners.

Hittills har det varit svårt att utföra pålitliga Covid-19-antikroppstester med konventionella tekniker. Fördelen med AVA-plattformen är att i stället för att söka efter en specifik antikropp som de flesta nuvarande tester gör, identifierar AVA alla COVID-19-antikroppar eller molekyler som interagerar med spikeproteinet från ett serumprov. Processen bygger på att ett COVID-19-spikeprotein immobiliseras på Attanas sensorchip och sedan när serumprover interagerar med detta ytprotein identifieras de antikroppar som binder till proteinet i realtid. Detta ger inte bara ett binärt ja/nej-svar gällande förekomsten av COVID-19-antikroppar i varje serumprov utan kan också tillhandahålla antikropparnas typ, kvantitet och kvalitet.

AVA-plattformen består av det senaste Attana instrumentet, reagens, sensorchip, protokoll, instrumentutbildning och support för att säkerställa att laboratoriekunder kan börja testa och initialt utföra mer än 500 serologiska tester per dag och system.

Attana släpper Attana Virus Analytics för att underlätta covid-19-testning (Finwire)
2020-06-22 07:48
Attana lanserar Attana Virus Analytics, AVA, och för nu diskussioner med potentiella kunder, däribland teknikpartners och regeringar.

Bolaget menar att det finns fördelar med företagets teknik. Kunden behöver inte söka efter en specifik antikropp som de flesta aktuella tester gör. Istället identifierar AVA alla covid-19-antikroppar och serummolekyler som interagerar med piggprotein från ett serumprov.

Attana menar att man genom tekniken inte bara får ett binärt svar, ja/nej. Företaget kan nämligen även tillhandahålla typen, kvantiteten och kvaliteten på antikropparna som finns i varje serumprov.

AVA-plattformen består av det senaste Attana-instrumentet, reagens, sensorchip, protokoll, instrumentutbildning och support för att säkerställa att laboratoriekunder kan börja testa och initialt utföra mer än 500 serologiska tester per dag, på ett enda system. Inget listpris för produkten anges.

Attana lanserar nya instrumentet Cell 250 (Finwire)
2020-06-24 07:36
Attana, som är noterat på NGM Nordic SME, släpper sitt nya instrument Attana Cell 250.

Företaget menar att lösningen är förstärkt och blivit bättre på provhantering och instrumentdrift tack vare en ny helintegrerad autosampler, jämfört med Cell 200.

Bolaget har sedan förra året samarbetat med nederländska ModuVision Technologies med syfte att integrera deras flaggskeppsprodukt PRIMARIZ med Attana-systemet. Attana Cell 250 är det första resultatet av detta samarbete.

“När Attana nu går in i nya användningsområden är det viktigt att vi anpassar vår teknik därefter. Cell 250 erbjuder inte enkom förbättrad prestanda, utan minst lika viktigt så förbättras användarupplevelsen”, säger Teodor Aastrup, vd för Attana, i en kommentar.

Existerande kunder kommer att erbjudas att uppgradera till det nya systemet för en fast engångskostnad.

Attana publicerar testprotokoll för antikroppstester (Finwire)
2020-06-30 09:42
Attana publicerar testprotokoll för antikroppstester Attana Virus Analytics-AVA, bestående av AVA AB Validation och AVA AB Assurance. Det framgår av ett pressmeddelande.

I nära samarbete med Linnéuniversitetet har Attana utfört studier på serumprover för att upptäcka och karaktärisera COVID-19-antikroppar i Attana Cell 200-instrument.

AVA AB Validation möjliggör för laboratorier att validera befintliga antikroppstestresultat, medan AVA AB Assurance möjliggör för laboratorier att kvantifiera och kvalitetstesta antikroppar i serumprover.

Dessa testprotokoll medger COVID-19-antikroppstester på Attana Cell 200-instrument genom en mindre modifiering och i kombination med bolagets förbrukningsvaror och reagenser.