Efter att ha tillbringat 35 år inom Atlas Copco-gruppen och nästan sju år som VD har Mats Rahmström meddelat styrelsen att han önskar lämna sin roll. Han kommer att avsluta sin tid vid Atlas Copco och dess styrelse den 30 april 2024.

”Mats har genom sitt ledarskap och engagemang spelat en mycket viktig roll i att framgångsrikt utveckla Atlas Copco Group och ta bolaget till sin nuvarande starka position,” säger styrelsens ordförande Hans Stråberg. ”Mats personifierar Gruppens värderingar och under hans tid som VD har vi sett imponerande tillväxt och finansiella resultat. Bolaget är väl positionerat för fortsatt värdeskapande för aktieägare likväl som för kunder, och jag har verkligen uppskattat att arbeta med Mats”.

Styrelsen kommer nu att påbörja processen för att hitta en efterträdare åt Rahmström. Mats Rahmström kommer att fortsätta som VD fram till den 30 april 2024.

”Jag är extremt tacksam över att ha fått möjlighet att spendera merparten av min karriär så här långt inom detta fantastiska bolag, så det har inte varit ett lätt beslut”, säger Mats Rahmström”Atlas Copco Group består till syvende och sist av människor som alltid letar efter nya och bättre tillvägagångssätt. Jag tror att detta är en bra tidpunkt att hitta en ny VD. Min plan är att fortsätta att arbeta efter att jag lämnar Gruppen, men jag kommer att fokusera på styrelsearbete och rådgivande roller inom industrin. Jag är alldeles för nyfiken för att inte fortsätta att utmana mig själv”.

Atlas Copco-aktien faller märkbart med 1,18 procent på förmiddagen samtidigt som Stockholmsbörsen handlas kring nollstrecket.