SEB:s Boprisindikator minskar med 1 enhet i mars, från minus 8 till minus 9. På regional nivå ligger indikatorn mellan minus 1 och minus 19 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntans nivå om ett år ökar från föregående månad och ligger nu på 3,76 procent, vilket är en uppgång med 0,68 procentenheter. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ökar jämfört med förra månaden och ligger nu på 11 procent.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 31 procent, vilket är en minskning med 2 enheter jämfört med förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser minskar samtidigt med 1 enhet till 40 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ökar med 3 enheter till 22 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 9, vilket är en minskning med 1 enhet från förra månaden.

– I ljuset av Riksbankens senaste räntehöjning och tydliga signaler om att fler höjningar står för dörren är det ganska väntat att återhämtningen i hushållens boprisförväntningar stannar av den här månaden. Bostadsmarknaden har överraskat tidigare men i nuläget talar det mesta för att återhämtningen kommer dröja ett tag, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att styrräntan kommer öka till 3,76 procent om ett år På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 3,76 procent. Det är en ökning med 0,68 procentenheter från föregående månad.

– Hushållens ränteförväntningar är nu på den högsta nivån sedan hösten 2008. Det är en räntebild som återspeglar Riksbankens signaler om fler höjningar av styrräntan framöver, vilket kommer att pressa upp bolåneräntorna ytterligare under det närmaste halvåret. Många hushåll har rörliga bolåneräntor, vilket innebär att kommande höjningar väntas få ett ganska stort privatekonomiskt genomslag, säger Américo Fernández.