Ekobrott och alkohol. Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag presenterat ett omfattande åtal mot en webbtjänst som möjliggjort hemleverans av oskattade alkoholvaror till svenska privatpersoner. Åtalet riktas mot huvudmannen bakom verksamheten, som misstänks för att ha undandragit skatter på cirka 29 miljoner kronor, samt ytterligare fem personer för inblandning i olika brottsliga upplägg.

Flerårig verksamhet och konkursdrabbade bolag

Enligt åklagaren har denna olagliga verksamhet bedrivits mellan 2020 och 2023. Det inblandar flera bolag, både inom och utanför Sverige. Tre av de svenska bolagen gick i konkurs under 2022 och 2023. Dessa bolag, misstänks ha deltagit i brottsupplägg för att undvika betalning av punktskatter, som gäller alkoholvaror.

Komplex struktur och internationella kopplingar

Utredningen avslöjar att huvudmannen, som även är grundaren, använde sig av bulvaner från Storbritannien och Frankrike, boende på Mallorca och Cypern, för att maskera sin inblandning. Dessa bulvaner figurerade som ägare och styrelseledamöter i de inblandade bolagen. Kammaråklagare Louise Helleday vid EBM i Örebro påpekar att detta var ett medvetet drag för att försvåra upptäckten av brottsligheten.

Breda anklagelser: Från skatteundandragande till penningtvätt

Huvudmannen står inte bara åtalad för skattebrott, utan också för grovt försvårande av konkurs, grov oredlighet mot borgenärer och grovt penningtvättsbrott. Detaljer kring dessa anklagelser inkluderar illegal förflyttning av banktillgodohavanden, aktier och andra värdepapper utomlands, samt användande av dolda medel för att betala en personlig skuld.

Ytterligare åtal och näringsförbud

En affärskompanjon till huvudmannen och dennes advokat åtalas även för grova näringspenningtvättsbrott. De misstänks ha hjälpt till att flytta pengar på ett riskfyllt och klandervärt sätt. Åklagaren yrkar dessutom på ett sammanlagt 28 års näringsförbud mot de inblandade.

Internationellt samarbete i utredningen om ekobrott och försäljning av alkohol.

Utredningen har krävt omfattande internationellt samarbete. Skattebrottsenheten vid Skatteverket, Polismyndigheten, samt motsvarande myndigheter i Danmark, Luxemburg, Schweiz, Bulgarien, Estland och Cypern har alla bidragit i denna komplexa utredning.