Viktigt tillskott för logistiken i Helsingborgsregionen

Milence, ett företag som samägs av Daimler Truck, TRATON GROUP och Volvo Group, har idag meddelat en investering i sin tredje laddstation för tunga fordon i Sverige. Den nya laddstationen i Åstorp kommer att bli ett betydelsefullt bidrag till elektrifieringen av Helsingborgsregionen och förstärka dess roll som en central logistikhubb.

Strategisk placering nära E4

Laddningshubben i Åstorp är strategiskt placerad nära E4, en av Sveriges mest trafikerade transportvägar som förbinder Helsingborg med Stockholm. Dess närhet till ett nybyggt logistikcenter förbättrar förutsättningarna för logistikverksamhet i området och markerar regionens engagemang för hållbara transporter.

– Med vår tredje svenska laddningshubb i Åstorp är vi nu verkligen på väg med expansionen av vårt nordiska nätverk. Etableringen är strategiskt belägen och visar vår vilja att etablera högpresterande gröna korridorer över hela Europa. Vi har stora planer på att utöka till fler nyckelplatser, så att alla ellastbilar kan ladda från ett pålitligt och tillgängligt offentligt nätverk, säger Anja van Niersen, vd för Milence.

Utvecklingsfaser och kapacitet

Utvecklingen av laddstationen i Åstorp kommer att ske i två faser:

Fas 1

Den första fasen omfattar 4 laddplatser utrustade med högpresterande laddare för kombinerat laddningssystem (CCS). Varje laddare har kapacitet att leverera en effekt på upp till 400 kW, vilket säkerställer snabb och effektiv laddning för tunga fordon.

Fas 2

I den andra fasen utökas anläggningen till 11 laddplatser. Dessutom finns planer på att installera Megawatt Charging System-teknik (MCS) för ännu snabbare och mer tillförlitlig laddning. Dessa framsteg kommer att avsevärt förbättra laddningsinfrastrukturen för elektriska tunga fordon i regionen.

Komfort för yrkeschaufförer

För att stödja yrkeschaufförer som använder laddstationen, kommer hubben i Åstorp att erbjuda bekvämligheter som lounge, dusch och toalett. Detta är en viktig aspekt för att göra laddningstiden så bekväm och produktiv som möjligt för de som arbetar på vägarna.

Milences vision för framtidens transporter

Milence strävar efter att göra framtidens vägtransporter fossilfria och förverkligar denna vision genom att bygga ett omfattande nätverk som kan hantera alla batterielektriska tunga lastbilar och bussar, oavsett tillverkare. Målet är att ha minst 1 700 högpresterande laddpunkter över hela Europa till år 2027, vilket kommer att spela en avgörande roll i övergången till hållbara transporter.

Med den nya laddstationen i Åstorp tar Milence ett betydande steg mot att förverkliga denna vision och stärka sitt nätverk i norra Europa. Detta initiativ understryker företagets engagemang för miljövänliga lösningar och bidrar till att skapa en mer hållbar framtid för vägtransporter.