Två nya näringslivsprofiler förstärker byWiTs styrelse

Investmentbolaget byWiT, specialiserade på operationella investeringar i digitala tillväxtbolag inom B2B, har rekryterat två starka näringslivsprofiler till sin styrelse. Åsa Hedin tar plats som ny styrelseordförande och Jenny Keisu blir ny styrelseledamot. Med dessa tillskott fortsätter byWiT att förstärka sin position som en aktiv och strategisk investerare inom digitala tillväxtbolag.

Om byWiT och deras investeringsstrategi

byWiT grundades 2021 med ambitionen att vara en aktiv ägare för skalbara digitala tillväxtbolag. Bolaget har snabbt etablerat sig som en viktig spelare på marknaden med en investeringsstrategi som bygger på proaktiv sourcing, starkt operativt engagemang och fokus på lönsam tillväxt. På knappt tre år har byWiT byggt upp en portfölj av 14 digitala bolag med målet att alla investeringar ska bidra till värdeskapande.

Åsa Hedin – en erfaren ledare

Åsa Hedin, som tar över som styrelseordförande, har en gedigen erfarenhet av internationella miljöer. Hedin har tidigare varit vd för en division på Elekta, strategichef på Gambro samt tillförordnad vd på Filippa K. Idag är hon en professionell styrelseordförande och ledamot i flera noterade och onoterade bolag inom tech, digitalisering och retail.

“byWiT har redan under sina första år visat att deras fokus på att investera i och bygga lönsamma digitala tillväxtbolag är ett attraktivt koncept. Deras starka team, med relevant erfarenhet och stora kunnande, gör att de är väl rustade att stödja bolagen operativt. Jag ser verkligen fram emot att bidra till byWiTs fortsatta resa genom min kompetens inom områden som ledarskap och internationell tillväxt”, säger Åsa Hedin, ny styrelseordförande i byWiT.

Jenny Keisu – en framstående entreprenör och ledare inom tech

Jenny Keisu, som tar plats som ny styrelseledamot, är en impact-entreprenör och driven ledare inom tech och hållbarhet. Hon har bland annat varit vd på X Shore, vd och medgrundare av Summa Equity som investerar i hållbara bolag, samt suttit i styrelsen för Wellstreet, merparten av tiden som ordförande. Sedan tidigare i år är hon en av medgrundarna till och styrelseordförande i Aetha Motors, ett bolag inom elbilssektorn.

Förändringar i styrelsen

Under bolagsstämman den 4 juni 2024 valdes Åsa Hedin in som ny styrelseordförande och Jenny Keisu som styrelseledamot. Samtidigt tar Nalle Söderström, partner och medgrundare av byWiT, plats som styrelseledamot medan Thomas Karlsson, partner och medgrundare av byWiT, kliver ner från ordförandeskapet och blir istället styrelseledamot. Johan Gorecki och Ulrika Hasselgren har avböjt omval. Den nya styrelsen består nu av Åsa Hedin, styrelseordförande, samt styrelseledamöterna Jenny Keisu, Annie Lööf, Monica Bergvall Powell, Thomas Karlsson och Nalle Söderström.

byWiTs vd kommenterar

“Vår strategi att bygga en portfölj med ett mindre antal digitala bolag där vi kan engagera oss operativt för en lönsam tillväxt gör att vi kan attrahera ledande profiler som Åsa Hedin och Jenny Keisu till vår styrelse. Tillsammans har de ett starkt track-record inom tillväxt samt lång erfarenhet och expertis inom ledarskap, tech och hållbarhet som kommer vara väsentligt när vi nu utvecklar byWiT vidare”, säger Ulf Söderström, vd och medgrundare av byWiT.

Med Åsa Hedin och Jenny Keisu i styrelsen stärker byWiT sin kompetens och erfarenhet ytterligare, vilket kommer att vara avgörande för att fortsätta skapa värde och tillväxt i deras portföljbolag. Denna förstärkning av styrelsen är ett viktigt steg i bolagets strategi för att fortsätta växa och utvecklas på den digitala marknaden.