Transfer Groups dotterbolag Amigo Alarm har fått en förlängning på ett befintligt avtal med Kista galleria om personlarm i deras butiker. Det förlängda avtalet uppgår till ett ordervärde om ca 1 MSEK.

”Att Kista galleria fortsätter att välja oss som leverantör av personlarm och säkerhet är vi otroligt glada för. Ett fint kvitto på att våra produkter och tjänster håller en hög standard och är konkurrenskraftiga.” – Säger Fredrik Dahlström, försäljningschef på Amigo Alarm.