Olovligen använt material

Åtta ledande amerikanska dagstidningar har inlett en rättsprocess och stämmer teknikföretaget OpenAI och dess samarbetspartner Microsoft. Tidningarna anklagar företagen för att ha använt upphovsrättsskyddat material utan tillstånd i utvecklingen av deras artificiella intelligens-baserade tjänster, inklusive de populära AI-verktygen ChatGPT och Copilot.

En tvist om upphovsrätt

Enligt de inblandade tidningarna har OpenAI och Microsoft obehörigen tillgång till och använt stora volymer av textmaterial för att “träna” sina AI-system. I den formella stämningsansökan hävdar de att “miljontals upphovsrättsskyddade artiklar har använts utan tillstånd och utan ekonomisk kompensation, vilket bidragit till kommersialiseringen av deras generativa AI-produkter.”

Tidningarnas perspektiv

De åtta tidningarna, inklusive The Chicago Tribune, The New York Daily News och The Denver Post, ser detta som ett flagrant brott mot upphovsrätten. Denna rättsaktion är inte isolerad; liknande processer har påbörjats av andra nyhetsorganisationer som söker att skydda sitt innehåll mot olovlig användning i AI-sammanhang. Till exempel startade The New York Times en rättsprocess mot OpenAI redan i december förra året med liknande anklagelser.

OpenAI:s svar

I ett uttalande till pressen har OpenAI framfört att de är “mycket noggranna med hur de hanterar externa innehållskällor och att de strävar efter att stödja nyhetsorganisationer”. Trots dessa försäkringar har OpenAI valt att inte kommentera den specifika stämningen vidare. Microsoft har ännu inte uttalat sig offentligt om situationen.

Framtida konsekvenser

Denna rättsprocess belyser den växande spänningen mellan nyhetsorganisationer och teknikföretag som utvecklar AI. Resultatet av denna och liknande stämningar kan ha långtgående konsekvenser för hur upphovsrättsskyddat material får användas i framtiden för att träna AI-system. Tidningarna kräver inte bara rättvisa utan också en ny standard för hur deras innehåll hanteras av teknikjättar.