Oförändrad räntenivå trots ekonomisk uppgång

USA:s centralbank, Federal Reserve (Fed), meddelade nyligen att den amerikanska styrräntan kommer att förbli oförändrad, kvarstående i intervallet 5,25–5,50 procent. Detta beslut kom inte som en överraskning för marknaden och speglar en fortsatt försiktighet från centralbankens sida.

Amerikanska marknader uppträdde slagigt

Innan Federal Reserve offentliggjorde sitt beslut att hålla styrräntan oförändrad, visade de stora amerikanska aktieindexen blandade rörelser. Klockan 20.00 svensk tid rapporterades att det breda S&P 500-indexet och det tekniktunga Nasdaqs kompositindex båda låg på minus 0,2 procent. Å andra sidan hade Dow Jones industriindex ett uppsving och var uppe med 0,3 procent. Marknadens dynamik förändrades markant efter att Fed-chefen Jerome Powell yttrade sig om räntans framtid. När Powell meddelade att det var osannolikt att nästa förändring i räntan skulle vara en höjning, inleddes en skarp klättring på börsen. Denna information tolkades positivt av investerarna, vilket ledde till snabba kursuppgångar. Efter den initiala euforin och en snabb klättring till över 1 procent i plus, upplevde marknaden en lika kraftig nedgång. Denna volatilitet speglar osäkerheten och den höga reaktiviteten hos aktiemarknaderna till centralbankens signaler och uttalanden. Trots de kraftiga svängningarna under kvällen, återvände indexen till nära sina ursprungliga nivåer vid stängning. S&P 500 och Nasdaqs kompositindex stängde båda ned 0,3 procent, vilket visar på en viss besvikelse bland investerarna. Dow Jones industriindex stod dock kvar i plus, om än bara 0,2 procent.

Fokus på inflationen

Fed-chefen Jerome Powell har uttalat sig om vikten av att se tydligare bevis för att inflationen närmar sig målet innan några förändringar i penningpolitiken genomförs. Målet är att pressa ner inflationen till 2 procent. Märkbart var att inflationen, enligt det så kallade PCE-måttet, ökade till 2,7 procent i mars från 2,5 procent i februari.

Oväntad ekonomisk tillväxt

USA:s ekonomi har visat tecken på oväntad tillväxt, vilket har förändrat marknadens och analytikernas förväntningar. Tidigare spekulationer om en potentiell räntesänkning under sommaren verkar nu mindre sannolika. Denna starka ekonomiska prestation kan påverka Fed:s framtida beslut gällande räntan.

Prognoser och räntehistorik

I sin senaste prognos i mars räknade Fed-ledamöterna med tre möjliga räntesänkningar under året och ytterligare tre under 2025. Det är värt att notera att Fed började höja räntan i mars 2022 och den senaste höjningen skedde i juli föregående år med 0,25 procentenheter. Sedan dess har räntenivån hållits stabil.

Sammanfattning

Med räntenivåerna på den högsta punkten på 22 år håller Fed fast vid sin nuvarande politik i väntan på mer övertygande data om inflationens riktning. Deras försiktiga tillvägagångssätt i denna osäkra ekonomiska miljö fortsätter att påverka både inhemska och globala ekonomiska förväntningar.

Se presskonferensen här.