I USA steg den inflationstakten enligt KPI till 3,7 procent i augusti, jämfört med 3,2 procent i juli och förväntade 3,6 procent enligt analytikerkåren. Efter drygt en timmes handel i USA så noterar flertalet amerikanska index en uppgång strax ovanför nollstrecket. Dow Jones, S&P 500 och Nasdaq stiger 0,02, 0,09 samt 0,18 procent med en stor del av handelsdagen kvar.

Kärninflationen (exkl. energi och livsmedel) landade på 4,3 procent, vilket låg i linje med estimaten. Siffran kan jämföras med 4,7 procent vid samma period föregående år.

Månadsvis ökade KPI med 0,6 procent och kärninflationen med 0,3 procent. Estimaten låg på 0,6 respektive 0,2, därmed kom kärninflationen in något hetare än väntat,

Statistikbyrån ”Bureau of Labor Statistics” rapporterade att energipriserna ökade med 5,6 procent under månaden, varav bensinpriset steg med 10,6 procent, medan priserna på begagnade bilar sjönk med 1,2 procent.

Tjänstepriserna, exklusive energi, ökade med 0,4 procent. Boendekostnaderna steg med 0,3 procent, transport med 2,0 procent och hälsovårdstjänster med 0,1 procent.