Wall Street Journal rapporterar att den amerikanska tillsynsmyndigheten SEC nu granskar Sam Altmans, vd för Open AI, för att utreda om investerare har vilseletts efter den turbulenta händelse där han plötsligt avsattes från sin position av styrelsen i höstas.

Bakgrund av händelseförloppet – Altman avsattes

Efter höstens dramatiska händelser där Sam Altman abrupt avsattes som vd med anklagelser om bristande uppriktighet i kommunikationen med styrelsen, har SEC inlett en undersökning för att kasta ljus över vad som verkligen hände bakom kulisserna.

Altmans interna kommunikation granskas

Uppgifter till Wall Street Journal avslöjar att SEC fokuserar på att granska Altmans interna kommunikation inom företaget. Myndigheten har även begärt tillgång till vissa dokument från Open AI-anställda i samband med utredningen.

Investerares förtroende står på spel

Granskningen anses vara en naturlig konsekvens av den höstliga härvan som skakade Open AI. Altman återvände till vd-posten två veckor efter att ha blivit avsatt, och en ny styrelse hade då ersatt den tidigare.

Vägen framåt för Open AI

Efter denna period av osäkerhet står Open AI inför utmaningen att återställa investerares förtroende och skapa stabilitet. Granskningen från SEC kommer troligtvis att ha konsekvenser för hur företaget navigerar framåt och vidtar åtgärder för att förhindra liknande händelser i framtiden.