Regeringen har presenterat flera åtgärder för att stärka bygg- och bostadssektorn, enligt ett pressmeddelande från Finansdepartementet och Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Det innebär att regeringen har beslutat en höjning för rotavdrag tillfälligt för att öka efterfrågan på rotarbeten. Utöver det erbjuds stimulansåtgärder till kommunerna för att främja omvandling av lokaler till bostäder samt utöka utbudet av mark för småhusbyggande.

Varför höjs rotavdraget?

Rotavdraget höjs för att gynna sysselsättningen inom byggsektorn i en ekonomiskt utmanande period. Det betyder att det sker en tillfällig ökning av taket för rotavdrag 2024. Det är viktigt att notera att det höjda rotavdraget inte kommer gälla under de första 6 månaderna av 2024, utan förslaget träder i kraft den 1 juli 2024.

Det är inte endast rot- och rutavdragen som ändras. Utöver höjt ROT så kommer det också erbjudas stimulansåtgärder till kommunerna då regeringen vill göra det enklare att omvandla lokaler till bostäder och utvidga tillgången av mark för småhusbyggande.

Vad innebär en höjning av rotavdraget?

Förslaget innebär ett temporärt höjt rotavdrag från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person under 2024. Dessutom föreslås att separata tak införs för rot- och rutavdragen. Förslaget på höjning av rotavdrag är planerat att träda i kraft 1 juli 2024 och kommer gälla för hela kommande året.

Notera att under första halvåret 2024 kommer det fortfarande endast vara möjligt att använda 50 000 kronor i rotavdrag.

Höjning av rotavdrag – vad det innebär för dig

För att stödja byggsektorn i en ekonomiskt utmanande tid föreslår regeringen ett tillfälligt höjt rotavdrag under 2024. För dig som privatperson innebär det att du får ett högre belopp som du kan dra av vid rot- och rutarbeten. Syftet med förslaget är att öka efterfrågan på rotarbeten (reparation, underhåll och om- och tillbyggnad) då efterfrågan på andra bygg- och anläggningsarbeten förväntas att minska. Taket föreslås öka från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person under 2024 med separata tak för rot- och rutavdrag. Förslaget träder i kraft 1 juli 2024.

Rotavdrag för pensionärer – vad gäller för höjt rotavdrag?

Som du sett har rotavdrag tidigare gett privatpersoner rätt till ett avdrag på 30 % av arbetskostnaden, upp till 50 000 kronor. Men från och med 1 juli 2024 blir det ett höjt rotavdrag till max 75 000 kronor per person och år.

Men vad gäller angående rotavdrag för pensionärer? Det är inga konstigheter, du har rätt till rotavdrag som pensionär så länge du betalar skatt. Det är samma procentsats för pensionärer, 30 % per person och år som gäller. Förslaget på en tillfällig höjning av taket till 75 000 kr kommer även gälla för rotavdrag för pensionärer.

Rot- och rutavdrag separeras

Utöver en höjning av taket för rot och rut har regeringen även föreslagit en separation mellan rotavdrag och rutavdrag. Det innebär att du inte längre tar från rotavdrag när du använder rutavdrag för tjänster såsom städhjälp, trädgårdsarbete eller barnpassning.

Hur fungerar rotavdrag?

Rotavdrag – reparation, ombyggnad, tillbyggnad: Rotavdrag är det skatteavdrag som ger privatpersoner möjlighet att dra av en del av kostnaden för reparation, ombyggnad eller tillbyggnad av sin bostad. Avdraget kan användas för arbetskostnader och inkluderar till exempel renovering av badrum, kök eller elarbeten. Andra utgifter utöver arbetskostnader, såsom material och resa till och från arbetsplatsen, är inte berättigat för avdrag.

Hur fungerar rutavdrag?

Rutavdrag – rengöring, underhåll, tvätt: Rutavdrag är det skatteavdrag som gör det möjligt för privatpersoner att dra av en del av kostnaden för tjänster som hushållsnära arbete, som städning, trädgårdsarbete och barnpassning. Avdraget avser de tjänster som utförs i eller i anslutning till den egna bostaden.

Höjning av rotavdrag sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis har rotavdrag tidigare gett dig rätt till ett avdrag på 30% av arbetskostnaden, upp till 50 000 kronor. Men från och med 1 juli 2024 blir det ett höjt rotavdrag till max 75 000 kronor per person och år.