De nya 3:12-reglerna: En seger för företagare och advokatpartners

De nya 3:12-reglerna utlovar stora fördelar för framgångsrika och snabbväxande företag samt för partners på advokatkontor. Enligt utredaren kommer förslaget gynna åtta av tio fåmansbolag, vilket gör det till en betydande förändring för landets företagare.

“Det här är en viktig utredning”, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

Förenkla och förbättra!

Rubriken på den utredning som leds av justitierådet Linda Haggren är talande: “Förenkla och förbättra!”. Förslaget, som överlämnades till Elisabeth Svantesson på måndagen, syftar till att reglera hur mycket man kan ta ut till 20 procents beskattning.

“Vår bedömning är att 80 procent av de här företagen, av de här delägarna, kommer att gynnas av förslaget”, säger Linda Haggren. Samtidigt minskar den administrativa bördan med 34 procent, vilket är en stor lättnad för företagarna.

“Det känns i grunden väldigt bra att vi kan ta steg för steg och bit för bit för att underlätta för de här företagen”, säger Elisabeth Svantesson och betonar att både Företagarna och Svenskt Näringsliv stödjer huvuddragen.

En gemensam regel för alla företag

Ett av de mest framträdande förslagen är sammanslagningen av dagens förenklings- och huvudregel till en gemensam regel. Detta innebär att alla företag får tillgodoräkna sig ett höjt schablonbelopp per företag, vilket stiger från 2,75 till 4 inkomstbasbelopp.

“Använder man förenklingsregeln i dag, så kan delägarna ta ut 300.000 istället för 200.000 kronor”, säger Linda Haggren.

Fördelar för framgångsrika entreprenörer

Förslaget inkluderar även ett gemensamt takbelopp för hur stor del av utdelning och kapitalvinst som maximalt får tas upp i inkomstslaget tjänst, vilket är satt till 6,9 miljoner kronor för beskattningsåret och två år tidigare. Detta gynnar särskilt framgångsrika entreprenörer.

Samtidigt ökar gränsbeloppen med 15 procent, där ökningen är störst i små företag och företag som anställer.

“Om du i dag kan ta ut 100.000 så kan du ta ut 115.000 istället. Allt har att göra med hur stor andel du äger i företaget, hur många anställda du har i företaget, hur mycket kapital du har satsat”, förklarar Linda Haggren.

Slopat kapitalandelskrav

Elisabeth Svantessons partikamrat Anders Borg införde som finansminister ett kapitalandelskrav för över tio år sedan, vilket skulle förhindra partners hos revisionsjättar och advokatbyråer från att ta ut miljonbelopp i lågbeskattad utdelning.

“Vissa revisorer med inkomster på flera miljoner utnyttjar reglerna på ett sätt som gör att de betalar väsentligt lägre skatt än många andra som arbetar”, skrev han i en debattartikel i Di.

Nu föreslår utredningen att detta krav slopas, eftersom det har haft begränsad effekt och lett till omfattande skatteplanering.

Andra föreslagna förändringar

  • Alla delägare i fåmansföretag som anställer får möjlighet att tillgodoräkna sig löneunderlag i företaget.
  • Syskonkretsen betraktas inte längre som närstående och kan inte påverka en delägares beskattning.
  • Skyldigheten att lämna kontrolluppgift utökas, vilket kan ge automatiserad skatteberäkning och bättre kontrollmöjligheter.
  • Ägarskiften påverkas endast indirekt genom kortare tidsgränser och ett snävare närståendebegrepp.

Ett mer förmånligt system – en risk för demoraliserande effekter?

Hur ser du på risken att ett mer förmånligt system är demoraliserande för det stora löntagarkollektivet?

“Jag uppfattar inte att det är det, men jag uppfattar att vi har för hög skatt på arbete. Det är det som är den stora utmaningen och där vill vi fortsätta sänka skatten”, säger Elisabeth Svantesson.

3:12-reglerna har ändrats vid många tillfällen, men Elisabeth Svantesson ser inga förutsättningar att enas med Socialdemokraterna för att skapa ett system som tål regeringsskiften.

“Vi vill också se förbättringar. Här skiljer sig vår syn mot Socialdemokraterna i hög utsträckning. De vill se högre skatter, vi vill se lägre”, säger hon.

Kostnader och påverkan

Sammantaget kostar regelförändringarna 1 miljard kronor under det första året och 420 miljoner kronor åren därefter. Totalt berörs 540.000 delägare i 400.000 företag av de nya reglerna, och de allra flesta kommer ut som vinnare enligt Linda Haggren. Totalt har fåmansbolagen 1,6 miljoner anställda.

Det nya 3:12-förslaget representerar därmed en omfattande förändring med potential att positivt påverka många företagare i Sverige.

Se pressträffen här.