Under det senaste året har 49 procent av svenskarna genomfört inköp på den så kallade “gråa marknaden” – och marknaden växer. Besöksfrekvensen från kunderna har ökat från sju till åtta gånger per år under de senaste fyra åren. Framförallt är det produkter inom djur- och hemvård samt personlig hygien som dominerar köpen.

Försäljningen av varumärken utanför de traditionella kanalerna, som onlineaffärer, stormarknader och mindre dagligvarubutiker, har minskat till förmån för affärskoncept som ÖoB, Dollarstore, Normal och Gekås Ullared. Den gråa marknaden står nu för 1,8 procent av den totala omsättningen inom svensk dagligvaruhandel. Även om detta kan verka relativt lågt, så ökar besöksfrekvensen både i Sverige och Danmark.

– Dessa affärer gör något som kunderna tydligen gillar. Eftersom kunderna besöker dem allt oftare så är det en butikskategori som växer och deras konkurrenter behöver därför ta dem på allvar, säger Elin Scotford, affärsutvecklingsansvarig på Consumer Panel Services GfK.

Den gråa marknaden står för 11 procent av försäljningen inom djur- och hemvård samt personlig hygien, samt fyra respektive två procent inom godis och läsk. Den typiska svenska kunden för den gråa marknaden är i åldersgruppen 30 till 44 år, har en familj och visar inte särskilt stort engagemang för miljöfrågor i samband med sina inköp.

– Våra undersökningar kring konsumenternas ekonomiska förväntningar visar fortsatt låga, om än stigande, siffror för Sverige. Jag tror att vissa affärskoncept inom FMCG-segementet har glömt bort denna kundgrupp som verkar lockas av att köpa storpack av varor som håller länge till ett lågt pris, säger Elin Scotford.

Om undersökningen

Undersökningen baseras på både paneldata och en omnibus från Consumer Panel Services GfK, med representativa siffror från svenska hushåll och 1,313 deltagare, insamlade i oktober 2023.