Stålföretaget Alleima, som specialiserar sig på utveckling och tillverkning av rostfria stål, speciallegeringar och produkter för industriell värmning har nu genomfört sitt första helår som noterat bolag på Nasdaq Stockholm. Alleima ingick tidigare i verkstadsföretaget Sandvik men knoppades av sommaren 2022. Under det fjärde kvartalet 2023 redovisar stålbolaget ett justerat rörelseresultat på 582 MSEK (555).

Det justerade rörelseresultatet var 2 procent lägre än analytikernas förväntningar som låg på 591 MSEK enligt Infronts sammanställning.

Orderingången var 5.147 MSEK (5.825), vilket var 3 procent lägre än det förväntade värdet på 5.321 MSEK. Den organiska orderingångstillväxten sjönk till -10 procent (17). Den lägre än väntade orderingången fcik Alleima-aktien att falla. Den initial rapportreaktionen var negativ och aktien handlades som lägst kring 63 SEK/aktie, en intradagsnedgång om närmare 13 procent. Vid klockan 12:20 återhämtar sig aktien något och handlas i skrivande stund vid 67,7 SEK/aktie, en nedgång på totalt 4,2 procent.

Blandat marknadsläge

“Marknadsläget i det fjärde kvartalet var fortsatt blandat. Den organiska orderingångstillväxten uppgick till -10 %, och till -4 % exklusive större ordrar. Även om de absoluta nivåerna är höga och vi anser att den underliggande efterfrågan är fortsatt god, minskade orderingången inom industriell värmning samt kemi och petrokemi jämfört med samma period föregående år”, skriver Göran Björkman, vd och koncernchef för Alleima i rapporten.

Utdrag ur rapporten

Justerade rörelseresultatet var 2 procent lägre än det genomsnittliga förväntade värdet enligt analytikerna, som låg på 591 MSEK enligt Infronts sammanställning.

Orderingången var 5.147 MSEK (jämfört med 5.825), vilket var 3 procent lägre än det förväntade värdet på 5.321 MSEK. Den organiska orderingångstillväxten sjönk till -10 procent (från 17).

Nettoomsättningen låg på 5.038 MSEK (jämfört med 5.159), vilket var 5 procent lägre än det förväntade värdet på 5.331 MSEK.

Den organiska försäljningstillväxten minskade till -1 procent (från 14), och var 6,7 procentenheter lägre än det förväntade värdet på 5,7 procent.

Rörelseresultatet var 444 MSEK (jämfört med 407), vilket var 13 procent högre än det förväntade värdet på 393 MSEK.

Det justerade ebitda-resultatet var 822 MSEK (jämfört med 785), och den justerade ebitda-marginalen var 16,3 procent (jämfört med 15,2).

Föreslagen utdelning per aktie för räkenskapsåret ökade till 2:00 kronor (från 1:40), men var 33 procent lägre än det förväntade värdet på 2:98 kronor.

Alleima var tidigare en del av verkstadsföretaget Sandvik och gick under namnet Sandvik Materials Technology. Separationen ägde rum sommaren 2022.

Nettoomsättningen landade på 5.038 MSEK (5.159), 5 procent lägre än förväntade 5.331 MSEK.

Den organiska försäljningstillväxten minskade till -1 procent (14), och var 6,7 procentenheter lägre än det förväntade värdet på 5,7 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 444 MSEK (407), vilket var 13 procent högre än det förväntade värdet på 393 MSEK.

Det justerade ebitda-resultatet var 822 MSEK (785), och den justerade ebitda-marginalen var 16,3 procent (15,2).

Stryelsen föreslår höjd utdelning till 2:00 kronor från tidigare 1:40, vilket var 33 procent lägre än det förväntade 2:98 kronor.

Resultatet efter skatt uppgick till 403 MSEK (413), högre än väntade 351 MSEK.