Högsta domstolen har meddelat att de inte kommer att upprätthålla Systembolagets krav på Winefinder, ett företag som säljer vin online, att sluta marknadsföra och sälja alkohol i Sverige. Denna historiska dom utmanar det svenska alkoholmonopolet och öppnar upp för potentiell tillväxt inom e-handeln av alkohol i landet. Winefinders hemsida har sedan nyheten blivit publik på fredagen legat nere från och till.

Winefinder är ett danskt företag som också bedriver verksamhet i Sverige. Domstolen har fastställt att distanshandel, såsom den som Winefinder bedriver, inte strider mot den svenska alkohollagen. Istället betraktas det som en tillåten form av privatimport, enligt alkohollagens intentioner. Högsta domstolen meddelade detta i ett pressmeddelande som släpptes på fredagsmorgonen.

Utöver att Systembolagets begäran om att stoppa Winefinders verksamhet inte beviljades, kommer Systembolaget även att behöva betala Winefinders rättegångskostnader på nära en miljon kronor. Winefinder fick tillstånd att bedriva sin verksamhet i Sverige redan 2007, men frågan om lagligheten kring e-handeln med vin har ifrågasatts ända sedan starten.

Rättsprocessen har varit långdragen. 2019 stämde Systembolaget Winefinder med kravet att de skulle sluta marknadsföra och sälja vin i Sverige. Under hösten 2020 fastslog Patent- och marknadsdomstolen att Winefinder bröt mot lagen, men domen ändrades sedan i Patent- och marknadsöverdomstolen. Nu har Högsta domstolen alltså fastslagit att Winefinder faktiskt får fortsätta sälja alkohol i Sverige. Systembolaget ska dessutom betala Winefinders rättegångskostnader på strax under en miljon kronor.

Avgörande för Högsta domstolens beslut är att försäljningen har skett från Danmark med frakt till Sverige. Domstolen påpekar att import av alkohol från andra länder är tillåten enligt lagen och anser att Winefinders verksamhet motsvarar sådan import.

”Marknadsföringen är därmed inte otillbörlig av det skälet att försäljningen skulle strida mot detaljhandelsförbudet och Systembolagets talan ska därför avslås”, skriver Högsta domstolen i sin dom.

Domen innebär en potentiell utmaning för Systembolagets monopol i Sverige. Även om e-handeln av alkohol för närvarande utgör en liten del av marknaden kan situationen snabbt förändras om fler företag expanderar på området. Nu när ett företag har fått grönt ljus från högsta domstolsinstans öppnas dörren för ökad konkurrens och möjligheter till tillväxt inom e-handeln av alkohol i Sverige.