Alecta, en av Sveriges ledande pensionsförvaltare, har beslutat att genomföra omfattande organisationsförändringar för att skapa en tydligare struktur och ansvarsfördelning inom företaget. En av de mest märkbara förändringarna är uppdelningen av den nuvarande avdelningen Juridik, Inköp & Hållbarhet. Denna omstrukturering innebär att Alecta nu står inför avskedet av sin chefsjurist, William McKechnie, som har varit en värdefull del av företaget under en längre tid. Det framgår av ett pressmeddelande.

Organisationsförändring för ökad tydlighet och effektivitet

Alecta har alltid strävat efter att förbättra sina interna strukturer och arbetsmetoder för att kunna erbjuda bästa möjliga service till sina kunder och medlemmar. Som ett led i denna strävan har företaget beslutat att omorganisera sin verksamhet för att uppnå en klarare organisation och en mer precis ansvarsfördelning. Detta kommer att bidra till ökad effektivitet och bättre möjligheter att möta de utmaningar som branschen står inför.

Juridik renodlas i en egen avdelning

En av de mest betydelsefulla förändringarna som kommer att ske är att Juridik, Inköp & Hållbarhet nu kommer att delas upp i separata enheter. Juridik kommer att renodlas och få sin egen avdelning, som kommer att vara ledd av en chefsjurist. Denna chefsjurist kommer även att ingå som medlem i företagets ledningsgrupp och därmed ha en central roll i att forma företagets riktning och strategi.

Inköp och Hållbarhet flyttas till avdelning Ekonomi

Samtidigt kommer enheterna för Inköp och Hållbarhet att flyttas till avdelning Ekonomi. Den person som kommer att ansvara för dessa områden i företagsledningen blir ekonomichef Camilla Wirth. Denna strukturförändring syftar till att skapa en tätare samverkan mellan ekonomi och de områden som är avgörande för Alectas hållbarhetsarbete och inköpsverksamhet.

William McKechnie lämnar Alecta

I samband med den omfattande organisationsförändringen har William McKechnie, som tidigare innehaft rollen som chefsjurist och chef för Juridik, Inköp & Hållbarhet, kommit överens med VD om att lämna Alecta. McKechnie har varit en viktig del av Alectas verksamhet och har bidragit till företagets utveckling under en längre tid.

William McKechnie kommenterar sin avgång med följande ord: “Alecta genomför en omorganisation, och min nuvarande roll förändras. Givet detta har jag kommit överens med VD att lämna min befattning och söka nya utmaningar utanför Alecta. Jag vill rikta ett varmt tack till alla fantastiska kollegor för ett gott samarbete under min tid på Alecta.”

Rekrytering av ny chefsjurist inleds

Med William McKechnies avgång kommer Alecta att inleda en rekryteringsprocess för att hitta en lämplig efterträdare till rollen som chefsjurist. Detta är en viktig rekrytering, eftersom chefsjuristen kommer att spela en central roll i företagets framtida arbete och strategi inom juridikområdet.