En omvälvande affär i utbildningssektorn

I en betydande omsvängning inom svensk utbildningssektor har fastighetsmiljardären Roger Akelius, genom sin stiftelse Akelius Foundation, förvärvat Mellby Gårds andel om 24,4 procent av aktierna i utbildningsföretaget Academedia. Denna transaktion markerar en ny era för Academedia, med en ny största ägare vid rodret. Köpesumman för denna omfattande affär uppgår till cirka 1,68 miljarder kronor, vilket offentliggjordes i ett pressmeddelande. Academedias aktie har runt lunchtid på onsdagen fallit med runt 15 procent.

En premie som signalerar förtroende

Priset per aktie i affären är satt till 65 kronor, vilket representerar en premie på 22,6 procent jämfört med Academedias stängningskurs dagen innan affären offentliggjordes. Detta höga pris visar på Akelius Foundations starka tro på Academedias potential och deras engagemang i att driva företaget framåt.

Ett strategiskt ägarskifte

Genom denna affär ersätter Akelius Foundation Mellby Gård som största ägare i Academedia. Detta ägarskifte har mötts med positiva kommentarer från båda parter. Johan Andersson, VD på Mellby Gård, uttryckte sin trygghet i att Academedia får en ansvarsfull huvudägare med ett starkt engagemang för utbildning och med resurser att utveckla verksamheten vidare.

Myndighetsgodkännande krävs

Eftersom Akelius Foundation är baserad utomlands, kräver affären godkännande från Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Mellby Gård kommer därför att kvarstå som huvudägare i Academedia tills vidare, i väntan på myndigheternas gröna ljus, vilket förväntas under första halvåret 2024.

Akelius vision för utbildning

Roger Akelius har uttryckt en stark vision för Academedia, där fokus ligger på att förbättra läroupplevelsen. Hans mål inkluderar att öka antalet elever som är godkända efter nian, förbättra resultaten på högskoleprovet, stärka kunskaperna i svenska och matematik bland barn till invandrare, och att kraftigt minska mobbningen i skolor. Detta engagemang för utbildningens kvalitet speglar en ambition som sträcker sig bortom att enbart generera vinster.

Marknadens reaktion och framtidsperspektiv

Trots Akelius positiva intentioner har det framförts spekulationer kring hur Academedias roll som börsnoterat bolag kommer att påverkas. Dagens industri har kommenterat att om Akelius är seriös med sina uttalanden om att prioritera utbildningskvalitet framför vinster, kan det leda till en nedgång i aktiekursen. Detta skulle signalera en grundläggande förändring i hur bolaget bedrivs, med potentiella konsekvenser för aktieägarvärde.

Mellby Gård har å sin sida meddelat att de planerar att använda pengarna från affären till att investera i sina onoterade innehav, vilket indikerar en fortsatt tillväxtstrategi för deras del.

Denna transaktion står som en viktig milstolpe i den svenska utbildningssektorn, med potential att påverka både Academedia och dess intressenter på djupet. Med Akelius Foundation vid rodret, finns det en förväntan om betydande positiva förändringar i hur utbildning levereras och upplevs av tusentals elever över hela landet.