Introduktion till Splunks 2024 State of Security-rapport

Splunk, i samarbete med Enterprise Strategy Group, har nyligen publicerat sin årliga rapport “State of Security 2024: The Race to Harness AI”. Undersökningen baseras på svar från 1 650 säkerhetschefer och avslöjar hur generativ AI (Gen AI) i allt högre grad blivit en integrerad del av cybersäkerhetslandskapet. Rapporten belyser både potentialen och utmaningarna som kommer med denna teknologi.

Omöjligt att ignorera AI:s växande roll

Enligt rapporten använder 93 % av de tillfrågade organisationerna generativ AI i någon form. Ännu mer specifikt är det 91 % som använder tekniken för att stärka sitt arbete inom cybersäkerhet. Dessa siffror understryker AI:s växande betydelse för moderna organisationer.

Policybrist och kunskapsgap

Trots den breda användningen av Gen AI visar rapporten att 34 % av organisationerna saknar en specifik policy för hantering av denna teknik. Samtidigt erkänner 65 % av respondenterna att de inte fullständigt förstår de bredare implikationerna som Gen AI innebär. Detta kunskapsgap skapar osäkerhet och potentiella risker när det gäller att fullt ut utnyttja teknikens fördelar samtidigt som man skyddar sig mot dess hot.

Prioriteringar och perspektiv

44 % av de tillfrågade ser generativ AI som en topprioritet för 2024, vilket är en högre andel än de som fokuserar på molnsäkerhet. Åsikterna om vem som har mest att vinna på Gen AI är delade: 45 % tror att det främst kommer att gynna cyberbrottslingar, medan 43 % anser att det ger cybersäkerhetsteam ett övertag.

Effekt på arbetsmarknaden

Rapporten belyser också hur Gen AI kan revolutionera arbetsmarknaden inom cybersäkerhet. 86 % av säkerhetsteamen tror att AI kan underlätta för dem att täcka kompetensgap genom att snabbare och mer effektivt introducera nya medarbetare. Dessutom tror 90 % av säkerhetscheferna att nya talanger kan förlita sig på Gen AI för att snabbt utveckla sina färdigheter inom området.

Ökad regelbundenhet och personligt ansvar

En växande utmaning som rapporten framhäver är det ökade personliga ansvaret och de strängare kraven på compliance. 76 % av de tillfrågade säger att detta har gjort cybersäkerhet till ett mindre attraktivt arbetsområde. Vidare rapporterar 62 % att de påverkas av förändrade compliance-krav som kräver rapportering av väsentliga överträdelser.

Slutsats: En balansgång

Slutligen framstår det klart att Gen AI erbjuder enorma möjligheter för effektivitet och innovation inom cybersäkerhet. Men med dessa möjligheter följer också stora risker. För att navigera detta landskap effektivt, måste organisationer utveckla omfattande policies och strategier för att både utnyttja och skydda sig mot de nya hot som Gen AI för med sig. Splunks rapport tjänar som en viktig vägledning för de som arbetar i frontlinjen av dagens digitala försvarsverk.