Agilit Holding avser att genomföra ett omvänt förvärv av Rightbridge Ventures för nära 180 miljoner kronor. Samtidigt kommer Agilits nuvarande verksamhet att separeras och knoppas av till aktieägarna, enligt ett pressmeddelande. Framöver kommer det listade bolaget att byta namn till Rightbridge Ventures.

“Jag är tillsammans med övriga styrelsen och ledningen stolt och glad över det avtal som ingåtts. Genomförandet leder till ytterligare värden för befintliga aktieägare i Agilit genom att dels få nya aktier i en verksamhet inom esport- och gamingindustrin som befinner sig i stark tillväxt, dels genom den fortsatta möjligheten avseende ägande och värdetillväxt i Nya Agilit. Vi ser detta som ett viktigt värdeskapande för bolaget samtidigt som vi långsiktigt jobbar vidare med kärnverksamheten i Nya Agilit”, uppger ordförande Semmy Rülf i en kommentar.

Förvärvet kommer i sin helhet att betalas med egna aktier. Transaktionen är villkorad att bolaget kan överföra sin existerande verksamhet till ett eget bolag. Vidare kommer företaget att få genomföra en omprövning av sin notering hos Nasdaq First North. Affären är villkorad att det blir tummen upp på den omprövningen.

Aktieägare i Agilit som tillsammans innehar cirka 42 procent av kapital och röster kommer att rösta för affären vid en extra stämma. Avtalet är även villkorat av att Rightbridge Ventures storägare Abelco får budpliktsdispens då ägandet kommer att överstiga 30 procent a rösterna i Agilit.

Nya Agilit avser att notera sin verksamhet vid Nasdaq First North inom sex till tolv månader. I samband byter även Agilit Holding Certified Advisor (CA) till Amudova AB, bytet träder i kraft 22 juni 2022 enligt ett annat pressmeddelande.

I skrivande stund avancerar Abelco Investment Group cirka 7 procent samtidigt som Agilit Holding rusar cirka 28 procent.