I en vändning som fått stor uppmärksamhet backar nu Mellby Gård från sin planerade försäljning av hela sitt innehav i skolkoncernen Academedia till Akelius Foundation. Affären, som offentliggjordes för mindre än en vecka sedan, kommer inte att genomföras. Aktien sjönk kraftigt vid beskedet om försäljningen men återhämtar sig nu med den nya informationen.

Är överens – men initiativet är Mellby Gårds

Det var med stor förvåning marknaden tog emot nyheten förra tisdagen om att Akelius Foundation, genom sitt dotterbolag Akelius Apartments Ltd, hade ingått ett avtal med Mellby Gård AB om att förvärva Mellby Gårds samtliga aktier i AcadeMedia AB. Detta motsvarade en ägarandel på 24,4 procent av samtliga aktier och röster i skolkoncernen. Men nu, mindre än en vecka senare, meddelas att planerna skrinläggs.

I ett pressmeddelande förklarar Mellby Gård att både de och Akelius Foundation har kommit överens om att inte fullfölja det planerade avtalet. Det var Mellby Gård som tog initiativet och bad om att få backa från affären, ett förslag som Akelius Foundation gick med på.

Framtida samarbete

Trots att försäljningen nu inte blir av betonar båda parterna att de ser fram emot möjligheten till annat samarbete i framtiden. Johan Andersson, VD för Mellby Gård, uttrycker en stark vilja att utnyttja Akelius Foundations och Roger Akelius engagemang i utbildningsfrågor på andra sätt. Det finns tydligen flera möjligheter för framtida samarbeten som båda parterna är intresserade av att utforska.

Academedias position

AcadeMedia, som också kommenterat situationen, bekräftar att de informerats om beslutet. Johan Andersson, som förutom att vara VD för Mellby Gård även sitter i AcadeMedias styrelse, ser fram emot att fortsätta sitt engagemang som största ägare i bolaget. Håkan Sörman, styrelseordförande i AcadeMedia, delar denna entusiasm och betonar vikten av att ägare, styrelse och ledning arbetar tillsammans mot gemensamma mål, där högsta prioritet är att erbjuda den bästa möjliga undervisningen för alla elever.

Sammanfattning

I slutändan kvarstår Mellby Gård som största ägare i AcadeMedia, och båda parterna ser nu fram emot att utforska nya vägar för samarbete. Denna utveckling understryker vikten av flexibilitet och anpassningsförmåga i affärsrelationer, samt betydelsen av att ha en gemensam vision för att främja utbildningens kvalitet och tillgänglighet.