I en tid då digitaliseringen tar allt större plats i vårt samhälle, tar Advokatsamfundet ett betydande steg framåt genom att införa digitala advokatlegitimationer. Denna nya teknik, som väntas lanseras i mars, lovar att göra advokaters arbetsliv både säkrare och mer effektivt.

Digitalt ID-kort ersätter fysiska legitimationer

Till skillnad från de traditionella fysiska advokatlegitimationerna, kommer de nya digitala ID-korten att utfärdas i samarbete med Freja eID Group AB. Dessa digitala legitimationer bedöms inte bara vara säkrare utan också mer tillförlitliga, och de kommer att styrka användarens identitet på samma sätt som en statligt godkänd e-legitimation.

Sammankopplad med Advokatsamfundets matrikel

En av de mest betydande fördelarna med den nya digitala advokatlegitimationen är dess koppling till Advokatsamfundets matrikel. Detta innebär att endast de som faktiskt är advokater kan inneha legitimationen, vilket ytterligare stärker dess tillförlitlighet och säkerhet.

Fortsatt giltighet för fysiska kort

Trots införandet av digitala legitimationer kommer de redan utfärdade fysiska korten att fortsätta vara giltiga. Detta beslut underlättar övergången för befintliga advokater, samtidigt som det markerar slutet för tillverkningen av nya fysiska kort.

Lanseras i mars med avancerade säkerhetsfunktioner

Freja eID Group AB har utrustat de digitala ID-korten med avancerade säkerhetsfunktioner som är omöjliga att implementera i plastkort. Dessa funktioner inkluderar bland annat möjligheten att verifiera ID-kortet genom en annan Freja-app, kontroller via en webbportal, och aktiva säkerhetsmekanismer vid visuell kontroll. Möjligheten att omedelbart kunna ge ut och spärra ett digitalt ID-kort ökar dess tillförlitlighet avsevärt.

Endast formellt giltig inom Sverige

Liksom det tidigare fysiska kortet är den digitala advokatlegitimationen formellt endast giltig inom Sveriges gränser. Denna begränsning speglar de juridiska och administrativa ramar som omger legitimationens användning.

Avslutande tankar

Initiativet att introducera digitala advokatlegitimationer är ett tydligt tecken på Advokatsamfundets strävan efter att modernisera och förbättra den juridiska professionens arbetsvillkor. Genom att omfamna digital teknik bidrar samfundet inte bara till en säkrare juridisk miljö men även till en mer effektiv och tillgänglig juridik för alla. Lanseringen i mars väntas med spänning och är ett viktigt steg mot en mer digitaliserad juridisk framtid.