Ny order till Advenica

Advenica har erhållit en ny order från en svensk myndighet. Affären är värd 10 MSEK och gäller leverans av kryptoprodukter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Advenica – en betrodd leverantör

Advenica är sedan länge en väletablerad och betrodd leverantör av cybersäkerhetslösningar både i Sverige och internationellt. Företagets lösningar baseras på Advenicas tillförlitliga teknologi och uppfyller myndighetens krav för att kunna utbyta information som är klassad upp till Kvalificerat Hemlig. Dessutom är deras produkter godkända för krypterad kommunikation på den högsta nivån av skyddsvärd information inom EU.

Betydelsen av den nya ordern

Den nya ordern, värd 10 MSEK, kommer från en svensk myndighet – en kund som Advenica har samarbetat med länge. Ordern gäller leveranser av kryptoprodukter och kommer att levereras under Q2 och Q3 2024.

Uttalande från Advenicas VD

“Vi är mycket glada över det fortsatta förtroendet från denna kund. Det är av högsta vikt att känslig information skyddas med hjälp av cybersäkerhetslösningar på tillräckligt hög nivå, och vi är stolta över att vara en del av detta viktiga arbete” säger Marie Bengtsson, VD Advenica.