Acuvi utser ny tillförordnad VD med omedelbar verkan

Acuvi meddelar härmed att bolagets styrelse har beslutat utse Olof Stranding, idag bolagets Chief Financial Officer, till tillförordnad VD. Olof Stranding tillträder sin nya roll omedelbart och ersätter därmed Anders Kottenauer som har varit VD sedan april 2019.

Barry Bruhns – idag Managing Director North America och medlem av Acuvis ledningsgrupp – utses samtidigt till Acuvis vice VD.

”Jag vill tacka Anders för alla hans insatser för Acuvi. Anders tillträdde som VD för PiezoMotor i april 2019 och har sedan dess bidragit till uppbyggnaden av det som idag är koncernen Acuvi – en resa som medfört en omsättningsökning från 25 MSEK till rullande 12 månader 180 MSEK. När vi blickar framåt gör styrelsen emellertid bedömningen att Acuvi är i behov av ett nytt ledarskap och under den kommande rekryteringsprocessen har styrelsen det största förtroende för att Olof och Barry i nära samarbete och tillsammans med alla andra kompetenta medarbetare i koncernen kommer att både leverera på och upprätthålla det goda affärsflöde Acuvi upplever just nu”, säger Adam Dahlberg, styrelseordförande.