En tydlig trend mot rörlig ränta

I mars visade statistik från SBAB att en överväldigande majoritet av deras nya bolånekunder, hela 94 procent, valde rörlig ränta. Endast 3 procent valde att binda sina lån medan resterande 3 procent kombinerade bunden och rörlig ränta. Denna trend står i kontrast till den faktiska ränteskillnaden, trots att den bundna räntan nu är lägre än den rörliga fortsätter de flesta att välja det rörliga alternativet. Detta tyder på en stark förväntan bland konsumenterna om att Riksbanken kommer att sänka styrräntan ytterligare.

Psykologiska faktorer spelar in

Många hushåll som drabbades hårt av ränteuppgångarna under tidiga skeden är nu ovilliga att binda sina räntor, trots att det skulle kunna anses mer ekonomiskt rationellt. Skräcken att missa en potentiell räntenedgång verkar väga tyngre än den ekonomiska logiken. Detta är en tydlig indikation på att tidigare erfarenheter och förluster under ränteuppgångar fortfarande påverkar beslutsfattandet.

– Hushållen lockas inte att binda räntan trots det skifte som skett, som innebär att den bundna räntan nu är lägre än den rörliga. Att så många väljer att avstå tyder på att man förväntar sig att den rörliga räntan kommer att sjunka till betydligt lägre nivåer den kommande tiden, säger SBAB:s privat- och boendeekonom Linda Hasselvik.

Stabila siffror jämfört med tidigare år

Den höga andelen kunder som väljer rörlig ränta är inte ett nytt fenomen. Andelen har varit relativt stabil, mellan 89 och 96 procent, sedan december 2022. Det är exceptionellt jämfört med tidigare år där sådana siffror var ovanliga. Denna stabilitet uppstår trots en markant förändring i förhållandet mellan bunden och rörlig ränta, där den bundna räntan nu ofta erbjuds till lägre kostnad än den rörliga.

Ekonomiska prognoser och framtidsutsikter

Enligt SBAB:s senaste ekonomiska rapport, Boräntenytt, är det förväntade priset för att binda räntan för tidsperioder mellan ett och tre år endast marginellt högre jämfört med att behålla en rörlig ränta. För längre bindningstider, såsom fyra till fem år, är överkostnaden ännu lägre, vilket historiskt sett är relativt billigt. Detta tyder på att det nuvarande ränteläget kan ge goda möjligheter för de som söker större trygghet genom bundna räntor.

Sammanfattning

Den rådande trenden att favorisera rörlig ränta trots fördelaktigare priser för bunden ränta belyser en komplex blandning av marknadsexpektationer och psykologiska effekter. Medan många hushåll fortfarande är nervösa över att binda sina räntor, kan de nuvarande ekonomiska förutsättningarna och SBAB:s prognoser eventuellt locka fler till att överväga detta alternativ framöver, särskilt om osäkerheten i omvärlden fortsätter att påverka ekonomin.

Läs hela pressmeddelandet här.