Inom 12 av 15 politiska områden indikerar företagsledarna inom Stockholms Handelskammares näringslivspanel, Status Sthlm, en negativ utveckling. Specifikt är företagsledarna mest bekymrade över den förväntade negativa trenden gällande social sammanhållning och kriminalitet.

Enligt 79 procent av företagsledarna rör sig Sveriges utveckling i fel riktning, vilket representerar en markant försämring på mindre än ett år. I januari 2023 var motsvarande siffra 59 procent, en ökning på 20 procentenheter.

Samarbetsundersökningen med Demoskop visar nettotal, där företagen bedömt om utvecklingen inom 15 områden går åt rätt eller fel håll. De negativa och positiva svaren jämförs för att få fram nettotalet.

Inom kriminalitet och säkerhet är nettotalet i Status Sthlm så lågt som minus 83 procent, vilket indikerar att i stort sett alla företag som deltog i undersökningen anser att utvecklingen inom detta område går åt fel håll.

– Den sociala oron och kriminaliteten är ett stort problem för företagen och det går ut över stadens konkurrenskraft och i förlängningen även tillväxten och jobben. Företagen måste engageras i att bekämpa den destruktiva utvecklingen för att vi ska få ett samhälle som håller ihop, säger Fredrik Erfelt, biträdande näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare.

Utöver kriminalitet och säkerhet pekar företagen även på andra politiska områden med en negativ utveckling. För området utanförskap och integration är nettotalet minus 66 procent, bostadssituationen är minus 65 procent och skola och utbildning ligger på minus 58 procent.

– Sveriges möjlighet att konkurrera står och faller med att vi kan hantera våra stora samhällsutmaningar. Ett pessimistiskt näringsliv är farligt eftersom det kommer att leda till färre investeringar och företagsetableringar i landet, säger Fredrik Erfelt.

Endast inom tre av femton politiska områden anser företagen att utvecklingen går åt rätt håll. Särskilt positivt bedöms utvecklingen inom det svenska försvaret, med ett nettotalsresultat på plus 55 procent.

Dessa siffror härrör från den senaste Status Sthlm-undersökningen, som genomförs av Stockholms Handelskammare 5-6 gånger per år och där över 300 företagare från Stockholms- och Uppsalaregionen deltar och svarar på frågor relaterade till näringslivsklimatet.