Artikel från Inredningsvis

Även om en ekonomisk kris kan orsaka stora problem för de flesta, behövs dessa sämre tider ibland. Lågkonjunkturer kan hjälpa till att återställa marknaden och kyla ner allt efter perioder av ohållbar tillväxt. Men ingenting varar för evigt och inte alla svarar på en ekonomisk kris på samma sätt. Till exempel följs recessioner vanligtvis av en stark återhämtning och kunniga investerare ser faktiskt fram emot att dra nytta av ekonomisk turbulens.

Men vad kan det här betyda för dig egentligen?

Det är möjligt att protect och förbättra din ekonomiska situation när du vet hur du ska svara. I den här artikeln tar vi en titt på några sätt att dra nytta av under den nuvarande ekonomiska krisen.

5 Sätt att vinna på en ekonomi kris

  1. Inflationen gör det lättare att betala tillbaka befintliga lån
  2. Det är möjligt att skaffa kapital med låga räntor
  3. Detta är vanligtvis en “bra tid” att börja investera i aktier
  4. Lågkonjunkturer skapar möjligheter att bedöma utgiftsvanor bättre
  5. En ekonomisk kris är inte en personlig kris

Låntagare kan gynnas under en lågkonjunktur när både inflation och löner går upp. Detta beror på att låntagare kan betala tillbaka lånet med pengar som är mindre värda än när det först lånades. Medan låntagaren fortfarande är skyldig samma belopp får de nu extra inkomst som används för att betala av lånet. Skulder med hög ränta är också svåra att betala tillbaka. Det innebär att låntagare kan använda den här tiden för att rensa så mycket av denna dyra skuld som möjligt.

Vilket för oss till nästa punkt…
Företag emitterar obligationer under en ekonomisk kris för att samla in pengar för expansion. Företag tar också lån med låg ränta för att bygga om när marknaderna börjar återhämta sig. Med ovanstående i åtanke lånar människor ibland pengar under en lågkonjunktur för att hålla jämna steg med de stigande levnadskostnaderna. Att komma i skuld kan verka kontraintuitivt men detta är ofta det enda alternativet. Låga räntor kan hjälpa till att skaffa kapital om du faktiskt har råd att reparera över tiden.

Även om du bara ska investera “vad du har råd att förlora”, ger aktiemarknaderna avkastning på lång sikt. Det är också sant att lågkonjunkturer vanligtvis följs av en stark återhämtning. Det finns dock fortfarande volatilitet på aktiemarknaderna just nu och priserna kan fortsätta att gå ner härifrån.

Betyder det att du bör undvika att investera i aktier? Inte direkt!
Erfarna investerare börjar uppmärksamma under lågkonjunkturer. Aktier är ibland undervärderade efter en värdeminskning och “medelvärde” gör det möjligt för dem att ta beräknade risker. Medelvärde avser en strategi där du investerar ett visst belopp med jämna mellanrum över tiden. Detta tillvägagångssätt kan hjälpa dig att samla ett lägre genomsnittspris och undvika att försöka gissa marknadens botten.

En lågkonjunktur kan tvinga människor att göra positiva förändringar i sina utgiftsvanor. Med andra ord använder de denna period som en chans att ompröva utgifterna för att förbättra sin ekonomiska situation. Du kan starta denna process genom att skriva ner varje kostnad och fastställa om var och en är nödvändig.

Se inkomster & utgifter med nya ögon
Ett annat sätt att dra nytta av under en ekonomisk nedgång är att förhandla om dina räkningar. Många företag är villiga att förhandla om lägre priser eller bättre villkor för att hålla fast vid din anpassning. Du kan utforska detta genom att följa med återbetalningar av lån, telefonräkningar, elräkningar etc. Att skära ner på utgifterna kan så småningom öka ditt sparande och skapa en fond för framtida nödsituationer.

Arbetslösheten är en vanlig snackis under en lågkonjunktur. Många människor förlorar sina jobb och slutar behöva ompröva sin karriärväg. Denna möjlighet möts mest av rädsla och kanske panik av goda skäl. Dessa scenarier kan dock ge människor tid och utrymme att lära sig något nytt. Att fördjupa sig i dig själv är också det område där du kan skapa säkerhet i ditt liv. Det är sant att det kanske inte finns något du kan göra för att förändra inflationen eller den ekonomiska krisen, men du kan åtminstone vidta åtgärder för att göra positiva förändringar som kommer att påverka din ekonomiska situation i framtiden.